Skogs- och grafikerfacket GS tecknade på måndagen ett nytt avtal med arbetsgivarparten Grafiska företagens förbund (GFF). Det sträcker sig över en 20-månadersperiod och ger 2,9 procent i lönelyft.

– Det som skiljer är avtalsperiodens längd, 20 månader, men det är också ett sätt att komma i fas med övriga industriavtal, säger Tommy Andersson, GS avtalssekreterare till TT.

Det nya avtalet berör 12.000 GS-medlemmar som arbetar med förpackningar och civilproduktion, exempelvis magasin och affischer. Nytt är också att föräldralönen förlängs med en månad och att minimilönen för 18-åringar med yrkesutbildning eller branschvana höjs.

– Den kommer att ligga på över 18.000 nästa år.