Sverige blir allt mer ojämlikt och klyftorna mellan rika och fattiga ökar. LO har i rapporter visat hur framför allt sjuka, arbetslösa och pensionärer drabbas av de ökande klyftorna.

Mellan 2002 och 2007 fördubblades andelen fattiga bland sjuka, pensionärer och arbetslösa. Den största ökningen skedde 2006, samma år som Fredrik Reinfeldt bildade regering.

Den borgerliga alliansen har under sin tid i regeringsställning medvetet drivit en politik för att öka klyftorna i samhället. Försämringar i a-kassan och sjukförsäkringen har bekostat skattesänkningar för välavlönade.

På sajten www.kallasverige.se samlar vi i fackföreningsrörelsen medlemmarnas egna berättelser om hur de drabbats av regeringens politik.

Nu visar en opinionsundersökning, som Synovate genomfört på uppdrag av LO, att regeringen har mycket litet stöd för sin orättvisa politik.

Det finns ett starkt missnöje bland väljarna med de ökande inkomstklyftorna också bland borgerliga sympatisörer.

Nästan sju av tio anser att klyftorna i Sverige är ganska eller mycket stora. Sex av tio anser att klyftorna har ökat under de senaste åren. Sex av tio män och nästan sju av tio kvinnor anser att klyftorna är ett mycket eller ganska stort samhällsproblem.

Tre av fyra vill att politikerna ska försöka minska klyftorna mellan människor. En klar majoritet bland såväl rödgröna sympatisörer som alliansväljare tycker att politikerna ska försöka minska klyftorna.

Oavsett partitillhörighet är det en mycket liten andel som tycker att politikerna bör öka klyftorna mellan människor.

Det finns ett tydligt stöd bland väljarna för en politik för ökad jämlikhet och minskade klyftor. Samtidigt utvecklas samhället i helt fel riktning.

Fler tvingas söka socialbidrag och fattigdomen ökar. Den som drabbas av arbetslöshet eller sjukdom utsätts för hård press men får inte tillräckligt stöd ifrån samhället för att komma tillbaka till arbetslivet.

Regeringen har sänkt skatterna med 100 miljarder kronor under mandatperioden och det är arbetslösa, sjuka och pensionärer som får betala medan de välavlönade gynnas.

I stället för ökande klyftor och iskall politik vill jag se en politik för fler jobb och ökad rättvisa. Det bästa sättet att få Sverige att ändra riktning är att rösta på Socialdemokraterna i höstens val.

Maria Östberg
Ombudsman LO-distriktet i Norrbotten och LO-distriktet i Västerbotten