Generell rätt till ekonomiskt stöd från kommunerna till privata skolor på samma villkor som till kommunalt drivna skolor infördes genom riksdagsbeslut 1992

Tanken var att detta skulle leda till en större mångfald, nya pedagogiska arbetsmetoder, ökad kvalité och kostnadseffektivisering eller som Bildt-regeringen formulerade sig i sin regeringsproposition (1991/92:95) – en stimulerande tävlan mellan olika skolor, med olika inriktningar och ägandeformer.  

Nu 18 år efter riksdagsbeslutet kan vi summera konsekvenserna av beslutet.

Man trodde på föräldrakooperativ, ideella föreningar och stiftelser men som alltid när en ny marknad öppnas upp och konkurrensutsätts, finns de där som vill tjäna pengar.

Tvärtemot vad Bildt-regeringen lovordade så drivs dagens friskolor till 70 procent i associationsformerna aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag – där verksamheten syftar till ägarens ekonomiska nytta. 15 procent drivs som ideell förening och lika stor andel som stiftelse.

I storstadsområdena där koncentrationen av friskolor är stor på grund av att det där finns ett elevunderlag stort nog för att generera vinst, har kostnaderna per elev snarare ökat än minskat.  Lärartätheten 2007–08 per 100 elever var 8,3 på kommunala gymnasier medan motsvarande siffra hos fristående gymnasier var 6,9. Samtidigt bestod antalet behöriga lärare av 86,6 procent av personalen hos kommunens skolor jämfört med bara 53,4 procent hos de privata.  

Jag som facklig demokratisk socialist kan aldrig acceptera ett system där samhällets unga ses som vilken vara som helst som kan generera vinst. Där vinstmaximering är det primära och utbildningen det sekundära, där skattepengar som borde återinvesteras i en ännu bättre skola nu tas ut i vinst av riskkapitalister som utan moral jämför investeringar med svenska elever med kinesiska bilar allt för förräntningen av kapitalet skull.    

Det är dags att stanna upp och fundera på varför svenska elever presterar allt sämre. Varför vi innan skolreformen hade en av världens bästa utbildningar medan vi nu sjunker. Med färre lärare, elitklasser, och betyg i ordning och uppförande piskar major Björklund med stöd av Folkpartiet populisterna eleverna till bättre betyg, som aldrig tycks komma.

Nej, vänd i stället blicken åt öst, mot Finland där friskolesystemet inte alls har samma spridning och lärare har större autonomi precis som i Sverige för 20 år sedan.  

Finland räknas i dag till dem som kan leverera en av de bästa skolorna, det tycker jag att våra elever också är värda.

Våra elever ska inte behöva utsättas för kapitalismens ekonomiska girighet, utan varje skattekrona vi kan avvara ska satsas på framtiden – det kommer hela samhället att tjäna på.

Christopher Rydell
Byggnads och SAP