Fastighets ordförande Hans Öhlund fick kongressen med sig. – Ni vågade förändra, sa han till ombuden.

 

Fastighets ska förändras i grunden. Det beslöt Fastighets kongress i dag, fredag, på eftermiddagen.

Den nya organisationen kallas Fastighets i morgon och börjar gälla den 1 januari 2011. Sju motioner ville ändra i förslaget – men förbundsstyrelsen vann över hela linjen.

– Jag är glad och rörd. Ni är modiga. Ni vågar förändra. Och jag är övertygad om att Fastighets styrelse fattar beslut om förändringar, om det visar sig att något inte blir bra, sa Fastighets ordförande Hans Öhlund när beslutet var fattat.

Nya Fastighets får färre anställda. Ungefär tolv av 50 tjänster ska bort. Det blir färre kontor. I dag finns Fastighets i elva städer. Efter årsskiftet blir det bara sex: Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Sundsvall och Luleå.

I gengäld ska demokratin öka genom att 100 nya avdelningar byggs upp. Det räcker med att gå på ett avdelningsmöte för att välja folk till kongressen, till exempel. Mellanledet, representantskapet med valda ombud på regional nivå, försvinner.

Omedelbarmakt
Den medlem som går på ett avdelningsmöte får makt att påverka förbundet direkt.

– Men vad händer med demokratin om medlemmarna inte kommer till avdelningsmötena? undrade Lena Kron från Fastighets avdelning i Stockholm i debatten som föregick beslutet.

– I dag har vi 35 sektioner. Av dem är det hälften som fungerar i dag, om man räknar väldigt snällt, konstaterade Jonny Blix, ombud från Fastighets avdelning 4 i Sörmland och Östergötland.

De pekade på den stora utmaningen: att få i gång facklig verksamhet över hela Sverige. Till att börja med ska det fram minst 300 personer som är beredda att jobba fackligt i avdelningsstyrelserna. Varje avdelning ska ha minst tre personer i styrelsen.

Svar på tal
Alla dessa nya förtroendevalda kommer inte att finnas på plats när den nya organisationen börjar gälla vid årsskiftet. Målet är att få i gång alla avdelningar på sikt.

Hans Öhlunds svar till kritikerna gick ut på att allt är möjligt om viljan finns.

– På några håll har man försökt starta sektioner och då har det faktiskt kommit medlemmar, sa han och ställde en motfråga:

– Fungerar det hundraprocentigt i dag?