Bilder: JENS ASSUR. Från utställningen Hunger på Kulturhuset i Stockholm.
 

INTERVJU. Hunger heter den, Jens Assurs fotoutställning som visas i sommar på Kulturhuset i Stockholm.

 

Hunger som i att hela tiden vilja ha mer, att aldrig känna sig nöjd. Men också positiv hunger, efter kunskap, utveckling och förändring.

Den giriga hungern har fått Jens Assur att reagera, förändringshungern har fått honom att agera.

 

Han har redan skickat ut fem fotoböcker till 1000 makthavare och opinionsbildare.

 

En tredjedel av maten slängs

Ur böckerna är också bilderna till utställningen hämtade: från världens folkrikaste städer, varuöverflöd i svenska stormarknader, nedslag i det svenska bondelandskapet, vår dröm om naturen som den ser ut på biologiska museer. Och livet i Sverige idag, representerat av ett gathörn i Bollnäs.

 

Fem teman han vill ska få oss att se att allt hänger ihop, att det stora sammanhanget finns i de mindre delarna. Och att det vi väljer nu får den största betydelse för framtiden.

 

– Vi lever i en brytningstid när frågor om lokalt och globalt blir extra viktiga. Det är en gigantisk folkvandring till de största städerna i världen, de vill ha också ha en högre standard. Men då måste vi  vara beredda att ändra vårt levnadsmönster. Idag kastas en tredjedel av den mat som köps i Sverige. Och vi handlar jordgubbar mitt i vintern, jag tror vi måste låta årstiderna styra och börja diskutera lokal matproduktion.

Som konsumenter bär vi nyckeln till framtiden, säger han. Vi har makten över var vi väljer att lägga våra pengar, på det sättet kan vi också visa vilket samhälle vi vill ha.

 

 

Att konsumera långsiktigt

– Vi får höra att vi måste konsumera mera för ekonomins skull. Samtidigt säger man att vi måste konsumera mindre för att rädda miljön. Idag lever vi som bulimiker, vi konsumerar och kastar, konsumerar och kastar. Men det går att konsumera långsiktigt, och att vårda det vi en gång köpt istället. Ekonomisk tillväxt skapas inte bara i tillverkningsindustrin, köper vi skor vi kan lämna till skomakaren för lagning får vi tillväxten i servicesektorn.

 

Att tänka längre
I en tid av kvartalsekonomi och halvårspolitik är det lätt att glömma framtiden och tanken på en långsiktigt hållbar värld. Jens Assur vill att utställningen och fotoböckerna ska bli igångsättare ett samhällssamtal som ser i ett längre perspektiv, där funderingarna sträcker sig längre än till den egna plånboken.

Och det är ingen slump att utställningen öppnar nu och visas till slutet av september. Han vill ge oss något att tänka på innan valet. Inte så att bilderna talar om hur vi ska rösta. Snarare påminner de om vilka frågor vi bör ställa till politikerna – och till oss själva.

– Vi har levt med ett oerhört fokus på den enskilda individens ekonomiska framgång. Vi skulle alla bli miljonärer. Men jag tror det finns ett stort behov av att diskutera andra saker. Vilket samhälle vill vi ha i framtiden, hur vill vi leva våra liv?

Anita Boberg
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn