400.000 personer har hittills fått samordningsnummer.

I statens personadressregister (Spar) finns adresser till alla folkbokförda, men bara till en liten del av dem som har samordningsnummer.

Försäkringsbolag kan köpa uppgifter från Spar och utifrån dessa bygga upp sina datasystem. I Spar tillförs allt fler adressuppgifter för personer med samordningsnummer, men fortfarande måste hanteringen i de flesta fall ske manuellt. 

– Det är sannolikt både ett tungrott och dyrt sätt att arbeta, men det går att förenkla hanteringen. Verksamheter som försäkringsbolag, där personer intjänar förmåner, kanske behöver titta på frågan och ta fram ett smartare och enklare arbetssätt, säger Jenny Segeljakt, sektionschef på Folkbokföringskontoret Stockholm.

Skatteverket har sedan lagen om samordningsnummer infördes år 2000 tilldelat 400.000 personer ett sådant nummer. Numren finns kvar för alltid.

Det betyder inte att personerna är kvar i Sverige, inte ens att de lever längre.

Hur många som nu bor och arbetar i Sverige med samordningsnummer har Skatteverket inga uppgifter om.

– Det kanske bara är 150.000. Vi vet inte, säger Jenny Segeljakt.

Men med dagens ökade rörlighet, främst inom EU, har det blivit lättare att flytta och jobba i olika stater, säger Jenny Segeljakt. I och med det uppskattar hon att samordningsnummer blir vanligare.

Samordningsnumren infördes i Sparregistret förra hösten.

 

 

FAKTA / Samordningsnummer liknar personnummer

Myndigheter ansöker om ett samordningsnummer för dem som saknar personnummer när ett myndighetsärende ska genomföras. Oftast är det Skatteverket, för att en person ska kunna betala skatt. Det kan också vara Polisen, när det gäller en brottspåföljd, eller Vägverket i fråga om bilskatt.
Samordningsnumret liknar ett personnummer, men siffran för dag plussas med 60. Den som är född den 10 juli 1983 får numret 830770-XXXX, inte 830710-XXXX som i ett personnummer.
När personen uppfyller villkoren för att bli folkbokförd får han eller hon ett vanligt personnummer. Då ska personen ha för avsikt att stanna mist ett år och ha uppehållstillstånd (gäller inte medborgare från EU-länder eller Norden) för minst lika lång tid framöver. Samordningsnumret används inte mer, men finns ändå kvar i registret.

 

 

FAKTA / Avtalspension SAF-LO

Arbetare på privata företag med kollektivavtal (och på en del företag utan kollektivavtal) har en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Arbetsgivaren ska betala in 4,1 procent av lönesumman (under 383 000 kronor/år, därutöver 18 procent) för anställda från och med 25 års ålder.
Pengarna betalas in till Fora, som sedan skickar dem vidare till den förvaltare som den anställda valt. 1,2 miljoner privatanställda arbetare omfattas.