Peter Åkesson (till vänster) var den som upptäckte att Herish inte fått välja pensionsförvaltare för tjänstepensionen.

 

Personer som är tillfälligt i Sverige, eller som inte fått permanent uppehållstillstånd, kan få ett samordningsnummer som liknar personnumret.

Pensionsadministratören Fora har under tre år inte kunnat ”kommunicera” med dessa personer. Premier för Avtalspension SAF-LO, som arbetsgivare betalat in, har för 22.000 arbetare blivit kvar hos Fora.

Herish är en av dem som drabbats. Under tre år jobbade han med att dubba hjul på ett gummiföretag i Göteborg. Företaget betalade in premier till Avtalspension SAF-LO, runt 20.000 kronor.

Utan personnummer
Som asylsökande från Irak har han bott i Sverige i fyra år och arbetat lagligt. Eftersom han bara har fått tillfälliga uppehållstillstånd, som förlängts med några månader i taget, kan han inte folkbokföras i Sverige – och saknar därför ett vanligt personnummer.

När vänner sa att han skulle gå med i facket, att fack och a-kassa var bra, så gjorde han det. Mycket mer än så visste han inte.

På jobbet klarar han sig bra med kurdiska, svenska kan han inte så bra. Avtalspension, nej, det ordet hade han inte hört.

Peter Åkesson, ombudsman på Transport i Göteborg och en av medlemmarna i nätverket Fackligt aktiva för integration, var den som upptäckte att Herish inte hade fått välja pensionsförvaltare. Han ställer sig frågan hur han ska kunna värva medlemmar från andra länder med trovärdighet, om de inte får samma förmåner som andra:

– De blir ju blåsta på sina pengar, säger han.

Förvirrad situation
Peter Åkesson såg till att Fora skickade Herish ett valpaket. Hans pengar finns nu på Folksam-LO.

– Jag är glad, jag vill tacka Peter, säger Herish, som mest är förvirrad över hela situationen.

– Det enda jag gjorde var att förmedla adressuppgifter, säger Peter Åkesson.

Peter Åkesson och Fackligt aktiva för integration i Göteborg (Fai) påtalade problemet för LO i september 2009. LO:s ombudsman Ellen Nygren, som suttit i Foras styrelse från 2004 till i maj i år, tog upp frågan i en arbetsgrupp där.

I februari 2010 fick LO ett svar från chefen för partsrelationer på Fora, Anna Spendrup, som skrev att Fora då inte kunde ”kommunicera” med personer med samordningsnummer. Problemet hade uppstått 2007, när ett nytt affärssystem infördes.

Oroligt
Fora uppger att bolaget i sitt register har 40.000 personer med samordningsnummer. Värdet av pensionspremierna för dessa personer uppgår till omkring 120 miljoner kronor.

Fai förde också fram en oro för att pengarna som inte hittade rätt gick tillbaka till arbetsgivarna.

– Det tyckte vi var mest alarmerande. Men så är det inte. Vi har visserligen inte sett något konto eller kollat saldot. Men man får lita på att det är så det är, säger Ellen Nygren.

När LO-Tidningen kontaktar Anna Spendrup uppger hon att bolaget under 2010 fått nya rutiner. I de fall där adressen för personer med samordningsnummer inte finns i statliga Sparregistret, väljer Fora ”ickevalsalternativet”, det vill säga samma som för dem som inte gör ett aktivt val. Sedan skickar Fora en bekräftelse och pensionsbesked till arbetsgivaren för vidarebefordran till den anställda.

– Vi jobbar väldigt intensivt med att få över allt som inte förts över, säger Anna Spendrup.

22.000 återstår
18.000 av de 40.000 personerna med samordningsnummer har nu fått sina pengar överförda. Återstår gör 22.000.

Hans Gidhagen, pensions- och försäkringsspecialist på Svenskt Näringsliv, liksom styrelseledamot i Fora, hoppas att Fora genom de nya rutinerna kommer tillrätta med problemet, men säger att situationen är komplex.

– En del kanske inte bor kvar i Sverige och det är förstås ett problem, säger han.

Pengarna som sparats hos Fora har tillförs schablonränta och -avkastning.

Premier för personer utan vare sig personnummer eller samordningsnummer kan Fora inte hantera.