Ett nytt storsjukhus ska byggas i Stockholm, Nya Karolinska sjukhuset. Det kommer bli en dyr affär för de boende i Stockholms län. Att stockholmarna kommer att betalaåtskilliga miljarder kronor mer än de skulle behöva göra står utom varje tvivel.

Orsaken till miljardrullningen är att den moderata landstingsledningen valt att överlåta både bygge och drift av sjukhuset fram till år 2040 på ett privat konsortium med byggjätten Skanska i spetsen.

Fördelen med arrangemanget är enligt de moderata politikerna att det finns en övre gräns för hur stora kostnaderna kan bli för landstinget. Men frågan om den maxkostnad, som säkert kommer tas ut av de privata entreprenörerna, överhuvudtaget är rimlig har de aldrig ställt sig.

Det har däremot  det socialdemokratiska oppositionsrådet Ilija Batljan. Såsom avtalet är konstruerat anser han att slutkostnaden blir uppemot 80 miljarder i stället för de 50 miljarder som förespeglats stockholmarna.

Orsaken är att byggkostnaden per kvadratmeter är dubbelt så hög som för liknande byggprojekt, att landstinget kan låna pengar till betydligt lägre ränta än privata intressenter och att konsortiets ersättning för driftkostnader räknas upp efter ett index som ligger långt över KPI.

Det är en ofantlig merkostnad för skattebetalarna, totalt motsvarar den till exempel den beräknade kostnaden för det gigantiska motorvägsprojektet Förbifart Stockholm. Om Batljan har rätt handlar det om ett bedrägeri av närmast ofattbart slag.

För en utomstående och för medborgarna är svårt att kontrollera beräkningarna. Alla handlingar är hemligstämplade. Allmänheten fick inte närvara när fullmäktige diskuterade frågan. Ledamöterna belades med tystnadsplikt. Om de skulle tala om för stockholmarna vad deras sjukhus faktiskt kommer att kosta hotas de med fängelsestraff.

Byggandet av Nya Karolinska är inte bara en ekonomisk utan även en demokratisk skandal. Medborgarnas rätt till insyn och kontroll över hur skattemedel används är ovillkorlig. Affärsuppgörelser som sätter den principen ur spel är eller borde vara olagliga. Om vår nuvarande lagstiftning är otillräcklig måste den omedelbart skärpas.

Direkt stötande är att de borgerliga i Stockholm vill binda upp landstinget för åtaganden med oförutsebara ekonomiska konsekvenser för 30 år framåt i tiden. Inget privat företag skulle drömma om att ingå så vansinniga avtal utan uppsägningsrätt.

Förra gången moderaterna styrde landstinget i Stockholm lämnade de efter sig underskott om tiotals miljarder. Nu blåser de det allmänna på 30 miljarder. Det är inget olycksfall i arbetet. Det är konsekvensen av en ideologi som värnar kapitalets intressen i stället för medborgarnas.