Diskrimineringsombudsmannen stämmer SAS för diskriminering. När antalet kabinanställda skulle skäras ner var det de anställda som fyllt 60 år som blev uppsagda.

Under våren har SAS och kabinpersonalens klubb, SCCA, som ingår i fackförbundet Unionen förhandlat om neddragningar. Parterna har, enligt stämningsansökan, enats om en turlista, där kabinpersonal som fyll 60 år har sagts upp.

25 av de uppsagda anmälde SAS till Diskrimineringsombudsmannen (DO). De ansåg att företaget diskriminerat dem på grund av deras ålder och nu tar DO fallet vidare till Arbetsdomstolen.

– Flertalet av anmälarna har arbetat väldigt länge inom SAS. De har i princip ingen alternativ arbetsmarknad och att tvingas gå i pension innebär kraftigt minskade inkomster för dem, säger Katri Linna, diskrimineringsombudsman, i ett pressmeddelande.

DO kräver att uppsägningarna dras tillbaka och att de uppsagda får en halv miljon kronor var i skadestånd.