Om de oorganiserade pappersarbetarna aktivt valde att vara strejkbrytare kan det vara okej att arbetsgivarna betalar deras lön under en strejk, men annars har företagen gjort fel, anser Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Fackets juridikbyrå utreder frågan om de tre papperskoncernerna Billerud, Stora Enso och Korsnäs, som betalat full lön till oorganiserade för strejkperioden i våras har brutit mot några lager och regler.

Enligt Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd är ärendet unikt i modern tid.

– Jag har aldrig hört talas om att något liknande skett, i alla fall inte sedan 1930-talet, och det finns inga rättsfall på området, säger han.


Fackföreningsfientligt

Pappers ser företagens agerande som fackföreningsfientligt. Att företagen gynnar anställda som inte är med i facket kan vara en föreningsrättskränkning, enligt facket och Dan Holke instämmer.

– Har ickemedlemmarna solidariserat sig med strejken ska de inte ha betalt. Om de ändå får det kan det vara fråga om föreningsrättskränkning, säger han.

Men allt beror på hur det gått till under strejken. Om de oorganiserade velat vara strejkbrytare, och arbetsgivarna har stängt dem ute, är rättsläget annorlunda.

– Om de varit där och knackat på och inte blivit insläppta, skulle det kunna vara rimligt att de får lön. Men i så fall har de valt att vara strejkbrytare och det förekommer nästan aldrig. I vanliga fall solidariserar sig även oorganiserade med strejkerna.

Utredning
Juristerna på LO-TCO Rättskydd utreder nu hur det gått till under strejken, innan de fattar beslut om huruvida ärendet ska drivas till domstol.

– Vi har vänta oss till facket med en rad frågor som vi måste få besvarade innan vi kan ta ställning till hur och om vi går vidare, säger Dan Holke.