Lavaldomen bryter mot internationella konventioner. Den strider mot föreningsfriheten, anser FN-organet ILO. Det blir allt tydligare att olika internationella juridiska system är på kollisionskurs.

”87:an” är ordet som många fackliga slänger sig med i internationella sammanhang.

Men det handlar inte om seriefiguren 91:an Karlssons vapendragare, utan det syftas på en konvention i FN:s arbetslivsorgan ILO. Konventionen är till skydd för föreningsfriheten och många länder har skrivit under den.

Nu utgår en expertkommitté i ILO från 87:an när den granskar vilka effekter EU-domarna i fallen Laval och Viking Line har fått.

Frågan har blivit aktuell eftersom det brittiska pilotfacket, Balpas, vänt sig till ILO efter en konflikt med British Airways. Striden började då det brittiska flygbolaget startade ett franskt dotterbolag som skulle sköta flygtrafiken till USA.

Garantier
Det brittiska pilotfacket ville, enligt nyhetsbrevet EU & arbetsrätt, ha garantier för att villkoren för de anställda i moderbolaget inte skulle försämras. Några sådana gav inte arbetsgivaren så facket röstade för att gå ut i strejk.

British Airways ansåg dock att en strejk bröt mot EU-domstolens praxis. Arbetsgivarna hänvisade till Laval- och Vikingdomarna.  Dessutom hotade de med att kräva ett skadestånd på cirka 1,2 miljarder kronor om facket skulle strejka.

Det hotet blev för mycket för Balpas som drog tillbaka sina strejkplaner. Facket vände sig i stället till FN-organet ILO. Där hävdade Balpas att hotet om skadestånd innebär att fackets föreningsfrihet kränktes.

Förödande konsekvenser
Expertkommittén i ILO håller med. Effekterna av EU-domarna i Laval- och Vikingfallen har blivit ett hot och kan få förödande konsekvenser för facket.

Den brittiska regeringen hävdar å andra sidan att landet är bundet att följa EU-rätten.

En liknande kollision mellan olika förpliktelser har uppstått i och med att EU:s Lissabonfördrag, eller grundlag som det också kallas, har börjat gälla. Fördraget innebär att EU måste lägga större vikt vid de domar som kommer från Europadomstolen för mänskliga rättigheter, vilken inte är densamma som EU-domstolen.

Facket i Europa hoppas att det kan innebära att de sociala frågorna kan komma att väga tyngre i framtiden.

Ledande expert

Att det uppstår kollisioner mellan olika juridiska system är ofrånkomligt, men om krockarna blir för kraftiga kan det bli ett stort problem. Ingen kommer att kunna vara riktigt säker på vilket juridiskt system som för dagen väger tyngst.

– Det finns ingen överstepräst som kan ge ett tecken som de andra kan följa, säger Niklas Bruun på Helsingfors universitet.

Han är ledande expert på EU-rätt och säger att världen i viss mån måste leva med den osäkerhet som finns då länder har flera olika internationella åtagande. Samtidigt har länderna, enligt honom, en skyldighet att anpassa lagarna till varandra.

– Den konvention som ILO nu har tolkat hör till deras allra viktigaste och den är global accepterad.  Tolkningen har därmed en ganska stor bärkraft, säger Niklas Bruun.

– Men samtidigt är ILO:s expertkommitté ingen internationell domstol som kan påtvinga medlemsstaterna någonting, fortsätter han.

FAKTA / Laval- och Vikingdomarna
Vikingmålet handlar om att Viking Line ville flagga ut fartyget Rosella från Finland till Estland. Estniska kollektivavtal skulle gälla i stället för finska, vilket skulle pressa ned lönekostnaderna.  Efter flera turer hamnade fallet i EU-domstolen som sa att fackets strejkrätt är grundläggande men inte oinskränkt. Strejkrätten kan begränsas med hänvisning till den fria rörligheten.
Lavalmålet handlar om det lettiska företaget Laval som byggde om en skola i Vaxholm utanför Stockholm. De lettiska arbetarna hade lettiskt kollektivavtal. Byggnads tog till stridsåtgärder för att få ett svenskt kollektivavtal, men att sätta bygget i blockad var att gå för långt, ansåg EU-domstolen.