LO borde ge ekonomiskt stöd till de få socialdemokratiska tidningar som finns kvar. Det anser Socialdemokraternas tidigare partisekreterare Håkan Juholt, nu ägarordförande för tidningen Östra Småland.

– Jag har hört så många ledande företrädare såväl i partiet som i fackföreningsrörelsen ondgöra sig över den borgerliga dominansen i media. Varsågoda, gör någonting åt det då, säger han.

 
Håkan Juholt.  
   

Östra Småland/Nyheterna i Kalmar är en av bara tre tidningar som fortfarande är lokalt ägda av arbetarrörelsen. De övriga två är Värmlands Folkblad och Dala-Demokraten.

Breddat ägande
Men Östra Småland har länge deklarerat att man vill bredda ägandet på sikt.

– Ska vi långsiktigt kunna vara en stark tidning så kan vi inte bara basera oss på lokalt ägande från arbetarrörelsen i Kalmar län, säger Håkan Juholt.

Han vill nu att arbetarrörelsens centrala organisationer engagerar sig aktivt.

Arbetarrörelsen har dystra erfarenheter av media främst genom A-pressens konkurs för snart 20 år sedan.

Men det betyder inte att arbetarrörelsen behöver missköta sina tidningar även i framtiden, enligt Håkan Juholt.

– Vi har resurserna och vi har makten och medlet. Det finns dessa tre kvarvarande tidningar, starka tidningar som alla tre har tagit sig igenom en tuff finanskris. Men klarar vi nästa stora kris på egna ben? Jag är tveksam till det.

Inga förhandlingar
I jakten på ett breddat ägande har Östra Småland enligt rykten förhandlat med den borgerliga mediakoncernen Herenco, något som Håkan Juholt förnekar.

– Det stämmer inte. Det har inte inletts några förhandlingar med någon, än mindre avslutats.

I stället är det viktigt att tidningen även i fortsättningen ägs av arbetarrörelsen, anser han.

– Jag tror fortfarande att LO tycker att det finns ett värde av fristående socialdemokratiska tidningar. Jag tror också att LO-förbunden ser ett sådant värde. Den borgerliga hegemoni som har vuxit sig stark i mediabranschen visar att arbetarrörelsen behöver skärpa sig, i linje med de kongressbeslut som både LO och partiet har tagit, säger han.