Gruvarbetare tjänar mest medan medhjälpare i lantbruksyrken minst. SCB:s statistik över genomsnittslöner för privatanställda arbetare visar att det gäller att välja rätt yrke om man vill ha hög lön.

Förra året tjänade en arbetare i privat sektor i genomsnitt 142,40 kronor i timmen. Det är 2,5 procent mer än året innan, enligt konjunkturlönestatistiken från Statistiska centralbyrån (SCB). 

Männen tjänar mer än kvinnorna och där har det inte skett någon större förändring i jämförelse med tidigare år. För kvinnliga arbetare var den genomsnittliga timlönen förra året 131,80 kronor, vilket är 14,60 kronor mindre än männens genomsnittslön på 146,40 kronor.

Det finns också stora skillnader mellan olika yrkesgrupper inom LO. Mest tjänar gruvarbetare med en timlön på 200,80 kronor i genomsnitt. Minst tjänar medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogbruk och fiske med en snittlön på 113,70. 

Tjänstemännen i den privata sektorn tjänade i genomsnitt 33 500 kronor i månaden förra året. För de manliga tjänstemännen var snittlönen 36.800 att jämföra med 29.200 kronor, som var snittlönen för deras kvinnliga kollegor.

Lönetoppen för privatanställda arbetare

Yrkesgrupp Snittlön per timme
1. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 200,80
2. Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 187,30
3. Processoperatörer, kemisk basindustri 185,70
4. Driftmaskinister m.fl. 174,30
5. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 173,30

Lönebotten för privatanställda arbetare

Yrkesgrupp Snittlön per timme
1. Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 113,70
2. Köks- och restaurangbiträden 115,60
3. Städare m.fl. 117,70
4. Djuruppfödare och djurskötare 119,60
5. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 126,20

Källa: SCB:s strukturlönestatistik för 2009. Lönerna avser total lön, inklusive tillägg för till exempel obekväm arbetstid, risker, jour och helgtillägg.