Det blir inget rödgrönt förslag om att ta bort 75-dagarsregeln för deltidsarbetslösa. Regeln innebär att deltidsarbetslösa får stämpla i 75 dagar. Sedan blir de utförsäkrade – om de inte väljer att säga upp sig och bli arbetslösa på heltid. I så fall får de stämpla i 300 dagar.

 – Vi hade väntat oss ett förslag om förbättringar från de rödgröna. Det är ytterst bekymmersamt att det inte kommer något. 75-dagarsregeln innebär att den enskilda får ta hela ansvaret för att arbetsgivaren inte ens försöker organisera arbetet så att sysselsättningsgraden kan öka, säger Malin Ackholt, Hotell- och Restaurangfackets tredje ordförande.

 

Självklart är det ett starkt önskemål att reglerna för deltidsarbetslösa ska ses över, men samtidigt har vi viss förståelse för att det inte går att göra allt på en gång. Hela regelverket för a-kassan måste ses över, säger Susanna Gideonsson, första vice ordförande i Handels, till LO-Tidningen.

Tre LO-förbund har en stor andel kvinnor som arbetar deltid. Det är Kommunal, Hotell- och restaurangfacket och Handels. I Kommunals a-kassa utförsäkras ungefär 500 deltidsarbetslösa varje månad.

Kvinnorna är aktiva att med att påtala för sin arbetsgivare att de vill ha mera jobb, men de erbjuds inte mer arbete. De kommer att fortsätta att arbeta deltid och får söka försörjningsstöd från kommunerna, och det är ingen vinst. En del kvinnor tvingas säga upp sig så att de blir helt arbetslösa för att få en något så när vettig försörjning, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn till Sveriges Radios ekoredaktion.

De hårdare reglerna infördes i april 2008. Motiveringen var att deltid är en ”kvinnofälla”. Med tuffare regler skulle fler kvinnor få jobb på heltid.

Så har det inte blivit. Det visar erfarenheterna från Handels, Kommunals och Hotell- och restaurangfackets a-kassor. En undersökning som Kommunal har gjort visar i stället att arbetsgivarna fortsätter att anställa på deltid och timtid. Följden blir att det tillkommer fler deltidsarbetslösa.

 Hotell- och restaurangfacket har numera fler arbetslösa på heltid än på deltid. Det har aldrig tidigare förekommit under förbundets historia.

Men i den rödgröna budgeten finns inget förslag till ändrade regler för deltidsarbetslösa.

Allt går inte att göra på en gång, man måste våga prioritera, säger Thomas Östros, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna, till Sveriges Radios ekoredaktion.

Läs också: Artikeln "Utförsäkrade får inte jobb på heltid" 2010-05-07