Budet var för dåligt. IF Metalls sa i dag nej till opos förslag till ett nytt tvätteriavtal.
– Den föreslagna löneökningsnivån skulle innebära att de anställda på tvätterierna, i krontal räknat, skulle få mindre än de som jobbar inom de mer välbetalda mansdominerade områdena inom industrin. Det kan vi aldrig acceptera, säger Veli-Pekka Säikkälä, i en kommentar på förbundets hemsida.

Tvätteribranschen är kvinnodominerad, och snittlönerna ligger redan lägre än i den övriga industrin. Om de tvätterianställda får lika stora löneökningar i procent som den övriga industrin skulle deras löner halka ännu längre efter andra industribranscher.

Förutom att löneökningarna var för låga, innehöll det bud parterna fick från industrins medlare sent i går kväll inte heller någon lösning på problemet med visstidsanställningar. Många tvätterianställda går på korta visstidsanställningar som radas på varandra i stället för att de får fast anställning, och det vill facket sätta stopp för. 

– Arbetsgivarna har utvecklat en praxis som inte hör hemma i ett modernt samhälle och arbetsliv. Det handlar om daglönearbete när man anställer människor på i bästa fall ett par dagar i taget, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Förhandlingarna om ett nytt avtal för tvättindustrin fortsätter nästa vecka. Avtalet löper ut den 31 maj.