Maud Olofsson presenterade i veckan centerns valprogram på Skansen. Hon beklagade sig över att ”det i Sverige inte går att bli rik på hederligt arbete.” Men Maud hade inte gett upp hoppet. ”Om vi alla lyfter oss i håret kan vi ta Sverige till nya höjder”, dundrade hon i högtalaranläggningen.

Några som Maud vill lugga ordentligt är arbetslösa ungdomar under 26 år. Hon menar att orsaken till att de inte får jobb är att de hoppas få avtalsenlig lön. Glöm det, menar Maud, om ni ska vara anställningsbara måste ni nöja er med tvåtredjedels lön.

Eftersom nyanställda ungdomar i regel får börja på avtalens lägsta löner som är omkring 16.000 i månaden innebär det att ungdomar skulle förlora 5.000 kronor i månaden om Maud får som hon vill.

Att centern har en partiledare som vill tvinga ungdomar upp till 26 års ålder att arbeta för svältlöner är onekligen ett intressant tidens tecken.

Man skulle kunna tro att Centerns Ungdomsförbund protesterar i högan sky mot sin partiledares ungdomsfientlighet. Men Cuf-arna är tvärtom entusiastiska.
 
Utstyrda i gröna lösnäsor skränar de förtjust på torgmöten ”Fuck facket 4-ever” och ”arbetsmarknaden är ett jävla stort skämt.”

Om clownerna i Cuf håller igång den kampanjen under hela sommaren lär partiet inte få många ungdomsröster. Inte många andra röster heller för den delen.

En annan stor skämtare inom centern är riksdagsledamoten Fredrick Federley. Han startade för två år sedan en salladsbar i Stockholm i protest mot att Hotell- och Restaurang blockerade restauranger som inte skrev på kollektivavtal.

Som småföretagare var Fredrick inte lyckad. Efter tre månader gick hans salladsbar i konkurs. Vid konkursen uppdagades att Fredrick och hans kumpaner hunnit dra på sig skulder för 573.000 kronor för obetalda löner, skatter, avgifter och hyror.

Men det bekom inte Fredrick. Infrusna löner och avgifter om 70.000 kronor lät han konkursförvaltaren betala via den statliga lönegarantin. Dessa pengar gick för övrigt till extraknäckande cuf-kompisar som Fredrick anställt, alltså till personer av samma skrot och korn som nu vrålar ”Fuck facket 4-ever”.

Den obetalda hyran lät Fredrik också bli att betala. Först i förra veckan gick han efter en rättslig tvist som slutade i förlikning med på att betala 150.000 kronor av sin hyresskuld.

Centern valde att presentera sitt valprogram på Skansen. Det är väl lika bra att partiet stannar på Skansen 4-ever.

I riksdagen hör dess  nuvarande ledning inte hemma.