Teknikföretagens vd Anders Narvinger skrattar hela vägem till banken. 32 industriarbetare krävs för att få ihop till hans inkomst.

Arbetsgivarnas nollbud blev till låga löneökningar i årets avtalsrörelse. Men för topparna i fackförbund och arbetsgivarorganisationer råder ingen större kris. De tjänar upp till 32 gånger mer än arbetarna vars löner de förhandlar om, visar en kartläggning LO-Tidningen gjort.

Lönegapet är stort, inte bara mellan topparna och arbetarna, utan också mellan fackens och arbetsgivarorganisationernas ledare.

Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström hade förra året en månadslön på uppåt en halv miljon. LO:s ordförande, Wanja Lundby-Wedin, tjänar i år nära 80.000 kronor i månaden, varav drygt 60 000 kronor är lönen från LO, och tycker att det är en hög lön.

– Jag har en bra inkomst. Det är inget att sticka under stol med, men det är viktigt att den är helt öppen och värderas i relation till medlemmarnas löner, säger hon.

Wanja Lundby-Wedins inkomst har minskat det senaste året, då hon avsagt sig många styrelseuppdrag. Men hon tjänar fortfarande drygt tre gånger så mycket som en genomsnittlig industriarbetare, och så har det varit sedan 1950-talet, enligt LO:s återkommande rapporter av maktelitens löner.

– Skulle våra löner segla i från medlemmarnas, eller om vi fick högre lönelyft och förbättrade förmåner jämfört med dem, då skulle vi inte ses som trovärdiga, säger Wanja Lundby-Wedin.

Narvinger i topp
Teknikföretagens vd Anders Narvinger toppar inkomstligan. Hans lön var förra året 238 333 kronor i månaden, men en rad styrelseuppdrag gör att hans inkomst blir betydligt högre. 2008 tjänade han sammanlagt drygt 9 miljoner kronor, eller 753.575 kronor i månaden, vilket motsvarar 32 verkstadsanställda, vars lön han precis förhandlat om.

Anders Narvinger har också fått betydligt mer i plånboken de senaste åren. Hans taxerade inkomst har mer än fördubblats på tre år.

– Min inkomst består av tre delar: lön, styrelsearvoden och pensioner från tidigare arbetsgivare. Pensionerna har börjat betalas ut de senaste åren och det har gjort att inkomsten ökat, säger Anders Narvinger.

I övrigt vill han inte kommentera sin lön.

Kunskap om medlemmarnas situation
På den fackliga sidan tjänar ordförandena för de största tjänstemannaförbunden mer än sina kollegor inom LO.

Kommunals ordförande, Ylva Thörn, som tjänar mest i LO-förbunden hade förra året en månadslön på över 70.000 kronor inklusive arvode för förbundsstyrelsen. Hon tjänade också flera tusen i månaden på arvoden från andra styrelser, men de flesta uppdrag har hon nu lämnat.

– Jag har en jättebra lön och styrelsen har bedömt att det är en lön som passar det uppdrag jag har inom förbundet, säger hon.

Ylva Thörn tjänar mellan tre och fyra gånger mer än en genomsnittlig undersköterska, men varken hon eller Wanja Lundby-Wedin tycker att de höga lönerna gör det svårare att företräda medlemmarna. De säger att de viktiga är att ha stor kunskap om medlemmarnas situation.

– Jag har själv jobbat som undersköterska och är djupt rotad i det jag själv har upplevt, och det fick mig att en gång engagera mig fackligt, säger Ylva Thörn.

Stora skillnader i facket
Även mellan LO-förbunden finns det stora löneskillnader. Minst tjänar Musikerförbundets ordförande Jan Granvik, och nästjumbo är Transports ordförande Lars Lindgren med 49.295 kronor i månaden.

– Jag har så jag klarar mig, säger han.

Enligt Lars Lindgren är löneläget lågt även för ombudsmännen på Transport. Lönerna ligger nära medlemmarnas och han ser både för och nackdelar med det.

– Det är bra att visa att det inte är något lyxliv på förbundskontoret, men samtidigt kan det vara svårt att rekrytera, eftersom andra förbund betalar bättre.

– Jag tycker nog att vissa tjänar lite för mycket. Även om det är upp till varje förbund att avgöra är skillnaderna lite för stora, säger han.

FAKTA / Förhandlarnas löner och inkomster

Arbetsgivarorganisation Verkställande direktör Månadslön 2009 Taxerad månadsinkomst 2008
Svenskt  Näringsliv Urban Bäckström 436.750 480.142
Teknikföretagen Anders Narvinger 238.333 753.575
SHR Mats Hulth 160.000 294.750
Sveriges Byggindustrier Bo Antoni 150.467 150.400
KFO Arne Mårtensson 131. 000 140.608
Fastigo Mona Finnström* 94.750 90.367
Arbetsgivarverket** Göran Ekström 89.000 87.750
Svensk scenkonst Sture Carlsson 85.000 86.983
Svensk Handel Dag Klackenberg ingen uppgift 264.875
Industri- och kemigruppen Magnus Ling* ingen uppgift 255.933
Skogsindustrierna Marie S. Arwidson ingen uppgift 208.242
Almega Jonas Milton ingen uppgift 204.342
Transportgruppen Peter Jeppsson ingen uppgift 183.883
Livsmedelsföretagen Agneta Dreber ingen uppgift 179.058
Stål- och metallgruppen Bengt Huldt ingen uppgift 149.633
SKL Håkan Sörman ingen uppgift 148.092
EIO Jan Siezing* ingen uppgift 114.242
Trä- och möbelindustriförbundet Leif G Gustafsson ingen uppgift 101.683
Målaremästarna Björn Hellman* ingen uppgift 85.075
LO-Förbund Ordförande Månadslön 2009 Taxerad månadsinkomst 2008
Kommunal Ylva Thörn (1) 71.546 96.883
Handels Lars-Anders Häggström (2) 70.698 77.333
LO Wanja Lundby-Wedin (3) 61.318 102.267
Livs Hans-Olof Nilsson 58.655 67.425
Pappers Jan-Henrik Sandberg (4) 58.501 60.275
Hotell- och restaurangfacket Ella Niia 58.288 70.192
Seko Janne Rudén 57.600 80.458
IF Metall Stefan Löfven (5) 57.200 66.475
Målareförbundet Lars-Åke Lundin 56.371 61.200
Elektrikerförbundet Jonas Wallin* 55 894 53 383
GS Per-Olof Sjöö* 54 972 49 033
Fastighets Hans Öhlund 52 910 56 600
Byggnads Hans Tilly 52 160 74 092
Transport Lars Lindgren* (6) 49 295 39 208
Musikerförbundet Jan Granvik 47 167 57 275
TCO-förbund Ordförande Månadslön 2009
Taxerad månadsinkomst 2008
Unionen Cecilia Fahlberg 91 200 98 308
SKTF Eva Nordmark 83 130 94 158
Lärarförbundet Eva-Lis Sirén (7) 79 400 103 250
Vårdförbundet Anna-Karin Eklund 68 000 72 558
Fackförbundet ST Annette Carnhede (8) 64 900 77 817

*Var ej ordförande/vd alls, eller bara några månader under 2008. Inkomsten kommer därmed från annan befattning eller arbetsgivare.

** Göran Ekström är generaldirektör (inte vd)
1) Grundlön på 68 577 kronor och tilläggsarvoden från förbundet på 2969 kronor i månaden.
2) I summan ingår grundlön på 66576 kronor plus 2647 kr i månaden i arvode för förbundsstyrelsen och 1475 i styrelsearvode för a-kassan.
3) 2010-års lön exklusive cirka 17 000 kronor i externa styrelsearvoden.
4) Utöver lönen tillkom förmån för hyra av boende 49720 kr
5) Utöver lönen tillkom 2009 externa arvoden på cirka 6 600 i månaden.
6) 2010 års lön inklusive arvode för förbundsstyrelsen.
7) Lön exklusive tillägg för dubbelbosättning och fria hemresor
8) Lön exklusive tillägg på 5 000 kronor i månaden för fördyrade levnadsomkostnader.

Uppgifterna om lön år 2009 kommer från organisationerna själva. I de fall löneuppgifter saknas har organisationerna inte velat lämna ut dem.
De taxerade inkomsterna gäller år 2008 och visar den genomsnittliga månadsinkomsten under året.