Kollektivavtalet måste ändras då det hämmar konkurrensen och slår hårt mot bönder och renskötare, anser SLA. Arbetsgivarna är mycket kritiska till fackförbundet GS varsel om strejk.

I går varslade GS sex skogsföretag och plantskolor om strejk med start den 1 juni. Konflikten handlar om definitionen av begreppet arbetstagare i skogsavtalet.

Förenklat kan man säga att avtalet slår fast att röjning och plantering ska utföras av arbetstagare och inte av uppdragstagare, det vill säga entreprenörer med F-skattsedel. Det vill arbetsgivarna ändra på.

– Det är i princip ett förbud mot enmansföretag om inte GS lämnar dispens. Det hämmar konkurrensen och försvårar för nyetablerade företag eftersom de oftast startar som enmansföretag, säger Katarina Novák, vd för SLA.

Hindras utföra arbete
Hon anser också att reglerna slår hårt mot bönder och renskötare som ofta har enmansföretag och som hindras att utföra arbete åt skogsföretagen.

För facket är definitionen av arbetstagare viktig eftersom enmansföretagare som tar uppdrag inte har samma trygghet och villkor som kollektivavtalet ger. Om definitionen ändras fruktar GS att anställningarna i skogen försvinner då företagen hellre anlitar varje person som ett eget företag och ger jobben åt dem som kräver minst betalt.

– Det här är en oerhört viktig fråga i vår kamp för att upprätthålla kollektivavtalsvillkor i skogen. Tar man bort det här försvinner vårt enda halmstrå, och vi är rädda att social dumpning då blir legio i skogen, säger Per-Olof Sjöö, GS ordförande.

Katarina Novák på SLA har svårt att förstå fackets argumentation.

– Det kommer aldrig att hända. Det är fullkomligt osannolikt . Vi vill inte på något sätt byta ut alla anställda mot F-skattare.

Kompromissförslag
Hon säger att det arbetsgivarna inte vill avskaffa arbetstagarbegreppet utan att de föreslår en kompromiss, och att de är beredda att utvärdera hur det har fungerat efter halva avtalsperioden.

– Skulle det bli fel får vi ändra på det, säger hon.

SLA utvärderar nu hur fackets strejkvarsel kommer att slå mot skogsföretagen.

Det är ännu inte klart när förhandlingarna mellan parterna återupptas.

– Vi får se när det blir, men vi vill givetvis hitta en lösning utan konflikt, och helst en lösning där facket accepterar den rimliga kompromiss vi föreslår.