Det blir strejk i skogen den 1 juni, om parterna inte enas om ett nytt avtal innan dess. I dag varslade fackförbundet GS om konflikt på skogsavtalet.

I princip återstår bara en fråga för parterna att lösa, men där är positionerna låsta. Knäckfrågan gäller definitionen av begreppen arbetstagare och uppdragstagare i avtalet.

Förenklat innebär reglerna i dagens skogsavtal att arbete med röjning och plantering ska utföras av arbetstagare. Arbetsgivarna vill nu ta bort den regeln. I stället för att anställa vill de kunna anlita personer som uppdragstagare med F-Skattsedel.

Arbetarna går då miste om det skydd och de rättigheter som kollektivavtalet ger, och den som säljer sig till lägst pris skulle få flest uppdrag, enligt facket.

Sista halmstråt
– Det här är en oerhört viktig fråga i vår kamp för att upprätthålla kollektivavtals villkor i skogen. Tar man bort det här försvinner vårt enda halmstrå, och vi är rädda att social dumpning då blir legio i skogen, säger Per-Olof Sjöö, GS ordförande.

Facket har därför varslat om strejk på sex företag. Strejken träder i kraft den 1 juni klockan 06:00 och omfattar allt maskinellt avverkningsarbete, utforsling av virke, maskinreparationer och plantskolearbete samt utlämning av plantor på företagen. 

– Det är ingen mjukstart. Vi ser allvarligt på det här och varslar om total arbetsnedläggelse.

Vedbrist hotar
– Det kommer att få verkningar ganska snabbt då det till exempel blir brist på massaved och sågtimmer, säger Tommy Andersson, GS avtalssekreterare.

Förhandlingarna mellan parterna strandade i tisdags. Då meddelade industrins medlare, opo, att de inte kunde göra något då parterna stod för långt ifrån varandra i arbetstagarfrågan. Några nya möten mellan parterna finns inte inplanerade.

– Vi hoppas att medlemmarna i SLA inser allvaret i det här och att vi kan få fart på förhandlingarna. Vi vill ha ett avtal klart före den 1 juni, säger Per-Olof Sjöö.

FAKTA / Här hotar strejk
Sex företag omfattas av varslet: Sveaskog, Stora Enzo Skog AB, SCA Skog AB, Holmen Skog AB, Bergvik Skog Plantor AB, Svenska Skogsplantor AB.