Allt fler lämnar ut sin personliga pinkod till privata pensionsplacerare. Men placerarna har svårt att lyckas med spararnas pengar. Samtidigt skapar de nya snabba penningflödena stora problem.

För att kunna flytta sina pensionspengar har varje löntagare en personlig pinkod till sitt konto hos Pensionsmyndigheten.

Men många är osäkra och sedan några år växer en ny typ av pensionsrådgivning lavinartat.

Rådgivarna ger inte bara råd – utan de ber om din personliga pinkod så att de själva kan flytta dina pengar på det sätt de tycker är bäst.

Enligt Pensionsmyndigheten är det troligen uppemot 500 000 svenskar som lämnat över sin pinkod till privata placerare.

Placerarna tjänar pengar på två sätt. Antingen genom att ta ut en avgift på 400 till 600 kronor per år eller genom att låta verksamheten vara gratis men placera en del av kundernas pengar i det egna institutets fonder.

Där kan de i sin tur ta ut en förvaltningsavgift.

Men företeelsen skapar nya problem för hela systemet med premiepension.

Stora rörelser
När en placerare överger en fond blir resultatet att en mängd kunder samtidigt byter fond. Det har till och med förekommit att placerare genomfört byten för upp mot 100.000 kunder på en och samma gång.

– Den här typen av rörelser med stora belopp kan påverka fondernas utveckling, speciellt för små nischade fonder, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Thomas Norling.

– Fonderna tvinas att sälja till rabatterade priser och till sämre utveckling och det drabbar de kunder som är kvar i fonden.

Statistiken visar också att fondplacerarna gör betydligt fler byten än privatpersoner.

Det kan tyckas bra. Här är någon som inte är lat utan agerar för att få pengarna att växa.

Men så behöver det inte alls vara.

Byteskostnader

Enligt den forskning som Pensionsmyndigheten lutar sig mot är pensionssparande alltför långsiktigt för att fonderna ska gynnas av många stora byten.

Byteskostnaderna gör att utvecklingen på lång sikt blir sämre.

De privata placerarna har i de flesta fall också haft en sämre kortsiktig utveckling än genomsnittet.

Det i sin tur kan bero på att de inte vill ta för stora risker med kundernas pengar – och att säkrare placeringar ger en hyfsad men inte särskilt bra avkastning.

I dag uppgår sparandet inom premiepensionen till cirka 340 miljarder kronor och beräknas år 2040 överstiga den fantastiska summan av två biljoner kronor.

Stora pengar
Det är alltså stora pengar som placerarna slåss om och Pensionsmyndigheten klagar på den aggressiva marknadsföring som en del placerare bjuder på.

Hur mycket rent bedrägeri kan det vara inom branschen?

– Ingen aning. Jag vet att en del är mindre seriösa än andra och att Konsumentombudsmannen har stämt någon aktör.

– I dag finns det också ett ganska dåligt skydd för hur pinkoderna används, säger Thomas Norling.

Pensionsmyndigheten har utrett två sätt att gå vidare: Antingen bör marknaden regleras hårdare, eller så bör systemet förändras så att bara den enskilde ska kunna flytta sina pengar.

Hur det blir är ett politiskt beslut.

 


FAKTA / Så steg värdet på pensionsspararnas fonder förra året

Genomsnitt 31 procent
Hos privata placerare med fler än 10.000 kunder 25 procent
Hos privata placerare med färre än 10.000 kunder 28 procent
För ickeväljarna i Sjunde AP-fonden 35 procent