Nästa vecka ska 180 ombud, 114 män och 66 kvinnor, på Fastighets kongress förändra förbundet i grunden.

Det ska bli färre anställda, lägre utgifter och mer demokrati. Så låter utgångspunkterna för Fastighets i morgon, utredningen om ny organisation som kongressen ska fatta beslut om.

– Vi gör det här för att förbundet ska överleva i framtiden, säger Fastighets förbundssekreterare Anders Bergsten.

I dag finns Fastighets i elva städer. I framtiden blir det sex regionala kontor. De ska ligga i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Sundsvall och Luleå.

Ökad direktdemokrati
Fastighets är indelat i elva avdelningar. De är juridiska personer med egna anställda och tar ut medlemsavgifter.

Nya Fastighets delas in i 100 avdelningar. Direktdemokratin ska öka. Avdelningarna ska påverka avtalskrav och arbeta med sådant som branschfrågor och fackligpolitisk samverkan. Avdelningarna nominerar och väljer folk till olika uppdrag i förbundet.

De anställda finns ute på de sex regionerna. De ska ge förhandlingshjälp och service till medlemmarna.

Avdelningsstyrelsen ska ha minst tre ledamöter. Den första utmaningen blir att hitta kandidater till styrelserna i alla 100 avdelningarna.

– Vi är medvetna om att vi inte kommer att ha förtroendevalda i alla avdelningar i ett startskede, men det här är en prioriterad fråga och ambitionen är det ska finnas förtroendevalda i alla avdelningar på sikt, berättar Anders Bergsten.

Enhetlig avgift
I nya Fastighets är det bara förbundet som anställer och tar ut medlemsavgifter. Det blir samma avgift i hela Sverige – mellan 240 och 605 kronor beroende på inkomst, enligt förslaget till kongressen.

Fastighets har knappt 50 anställda. Ungefär tolv tjänster ska bort. Det är administrativ personal som sägs upp eller, i ett par fall, erbjuds avtalspension.

– I övergångsskedet är det inte säkert att vi sparar något alls, men på sikt ska vi spara betydande summor, förklarar Anders Bergsten.

Fastighets hade 33.500 medlemmar i april – minus nästan 6.000 sedan förra kongressen 2005. Det är anledningen till nedskärningarna. Med 100 avdelningar är tanken att facket ska komma närmare medlemmarna, trots färre anställda.

Samarbete i 6F
Fastighets samarbetar i 6F tillsammans med fem andra LO-förbund – Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko och Transport. Sedan starten i höstas har samarbetet mest handlat om opinionsbildning och studier, men ett mål är också att arbeta effektivare tillsammans och minska kostnaderna.

104 motioner har kommit till kongressen, nummer 16 i ordningen sedan Fastighets bildades 1936. Anders Bergsten är övertygad om att det blir en sjuttonde kongress 2014.

– Man kan aldrig förutsäga allt som kan hända, men jag är övertygad om att vi finns kvar som självständigt förbund om fyra år.

 


FAKTA / Förbundsstyrelsen halveras
Den 27–30 maj håller Fastighets sin kongress i Lärarnas hus på Stora Essingen i Stockholm.
I den nya organisationen bantas förbundsstyrelsen bantas från 21 till nio ledamöter. Ledningen minskar från tre till två personer.
Anders Bergsten, som går i pension nästa år, avgår. Fastighets nuvarande ordförande Hans Öhlund ställer upp för omval.
Förbundskassören Pia Håkansson kandiderar till den nya posten som vice ordförande.


ENKÄT / Viktigaste frågan för kongressen?

Linda Ydfjärd, 33 år, Luleå, lokalvårdare på ISS, fackligt aktiv i ISS-klubben, sektionen och avdelningen:
– Fastighets i morgon. Från första början har jag känt att förslaget är bra. Vi är ett litet förbund och måste spara, men med det här förslaget blir det bättre för medlemmarna också. De kommer närmare facket.

 

Svetlana Stefanovska, 37 år, lokalvårdare på Sodexho och styrelseledamot i avdelning 5:
– Det finns många viktiga frågor. Jämställdhet är en. En annan är enklare och tydligare språk i kollektivavtalet. Vi har många invandrare i Fastighets.

 

Maria Fotinoupoulou, 54 år, Göteborg, lokalvårdare och gruppledare på Cleandax, skyddsombud i Fastighets:
– En tandvårdsförsäkring. Vi betalar så mycket till facket att en tandvårdsförsäkring kunde ingå i avgiften. Billigare tandvård är viktigt för Fastighets medlemmar.

 

Olga Leander, 45 år, Domsjö, lokalvårdare och klubb­ordförande på Brux AB i Örnsköldsvik:
– Att visa att Fastighets är en stark organisation som kan påverka. Bra löner, bra arbetsmiljö och möjligheter att göra ett bra jobb – det är fackets viktigaste frågor.