Minskade inspektioner och krympta bidrag till forskningen. Det är några av de punkter som LO har kritiserat regeringens arbetsmiljöpolitik för.

I dag lanserade LO i stället sin egen strategi på området. Nollvision på dödsolyckor i arbetslivet och stärkta skyddsombud tillhör några av ingredienserna.

LO:s viceordförande Ulla Lindqvist var på plats när strategin lanserades på arbetsmiljömässan Work 10 i Jönköping.

– Man får nästan en uppfattning av att regeringen avsiktligt har velat försämra arbetsmiljön. Till exempel har inspektionerna ute på arbetsplatserna minskat kraftigt, sa hon från scenen.

LO vill satsa både på skyddsombuden, de anställda och på cheferna. Nyanställd personal omedelbart ges en introduktion av arbetsmiljöarbetet på sitt nya jobb. De fackliga ombuden ska erbjudas en 40 timmars utbildning i arbetsmiljö, och LO vill även att cheferna ska få möjligheter att bredda sin kunskap.

– Det är bra med information och samförstånd. Men det krävs också regler kring arbetsmiljö. Annars är det som att bli rånad och sen säga att ingen har berättat att man kunde bli det, sa Ulla Lindqvist.