Max nio timmar per dygn. Så länge måste den bemanningsanställde utan uppdrag vara anträffbar, enligt det nya avtalet mellan LO-förbunden och Bemanningsföretagen.

"Det är det antal timmar en anställd normalt är hemifrån under en arbetsdag och är en anpassning till en verklighet som redan gäller i företagen", skriver Bemanningsföretagens avtalsansvarige Gunnar Järsjö i ett pressmeddelande.

I dag finns inte några max antal timmar inskrivet i det centrala avtalet.

I övrigt har parterna kommit överens om löneökningar i bemanningsbranschen i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden.

 

TT