Flygarbetsgivarna vill göra dramatiska försämringar i regionalflygets kollektivavtal.

Pilotfacket rasar och har därför varslat om strejker.

Lågkonjunkturen har satt press på de regionala flygbolagens lönsamhet och därför kräver flygarbetsgivarna försämringar i nuvarande kollektivavtal i storleksordningen 30—40 procent, enligt Svensk Pilotförening.

– Det handlar om att man vill stöpa om hela strukturen för pilotyrket. Man har jämfört våra löner och anställningsvillkor med löneläget i de baltiska länderna och arbetsgivaren vill, förutom att kraftigt sänka lönerna, höja vår pensionsålder och få oss att flyga mer, säger Svensk Pilotförenings ordförande Gunnar Mandahl till TT.

Kringgå reglerna

– Flygarbetsgivarna vill kringgå alla regler på arbetsmarknaden och inte minst turordningsreglerna genom att också hyra in piloter från annat håll. Det kan vara egenföretagare som saknar kollektivavtal och anställningsskydd, säger Svensk Pilotförenings ordförande Gunnar Mandahl till TT.

Men den beskrivningen köper inte Flygarbetsgivarna.

– Regionalflyget har det tufft i spåren av lågkonjunkturen och vi vill försöka komma överens med pilotfacket om att vitalisera det gamla kollektivavtalet, säger Elisabeth Holming-Schiller, förhandlingschef på Flygarbetsgivarna.

Gäller nya piloter
– De piloter som nu är anställda kommer bara marginellt att påverkas. De vitaliserade kollektivavtalen kommer främst att påverka framtida piloter som söker jobb.

Både pilotfacket och arbetsgivaren behöver nu hjälp från Medlingsinstitutet för att kunna täppa till det stora gapet mellan parterna. Strejkvarslet gäller 27—28 maj och 7–9 juni och berörda bolag är Avia Express, Avitrans Nordic, Golden Air och Svenska Direktflyg.

Snittlönen för en pilot på de aktuella flygbolagen ligger på runt 35.000 kronor i månaden, enligt pilotfacket.

 

 

TT