Hisskorgen lossnade och störtade rakt ner i gruvan. Två män som befann sig i korgen omkom vid kraschen mer än tusen meter under jord i Vitåforsgruvan i Malmberget.

 

Vad som orsakat olyckan i LKAB-gruvan är ännu inte känt. Det handlar troligen om ett materialfel eller ett handhavandefel enligt ansvarig personal vid gruvan.

De två omkomna var byggarbetare, anställda av en underentreprenör. De höll på att inspektera ett schakt på den nya huvudnivån i Vitåforsgruvan när olyckan inträffade.

– De befann sig i en hisskorg som hölls av en mobil lyftkran. Kranen stod uppe på 1 040-metersnivån och exakt på vilken nivå de befann sig när korgen lossnade och störtade ner vet vi inte. Korgen hamnade på 1 136-metersnivån, nästan hundra meter under den plats där kranen stod, säger Anders Lindberg, informatör vid LKAB.

Kranföraren chockades svårt vid olyckan.

Olyckan ska utredas
Polisen och Arbetsmiljöverket kommer att utreda dödsolyckan.

Arbetsmiljöverkets inspektör Jan Andersson fick på i eftermiddag snabbt bege sig från Luleå till olycksplatsen Vitåforsgruvan.

– Vad de hållit på med är rent byggnadsarbete för den nya huvudnivån. Det handlar alltså inte om gruvarbete i egentlig mening, säger han.

Jan Andersson har arbetat i tolv år med att inspektera gruvor i Norrbotten och hans bedömning är att den svenska gruvnäringen är bland de säkraste i världen.

– Det är oerhört hög nivå på säkerheten. Det går inte att ta genvägar och fuska för då säger berget i från och rasar och då kommer man inte åt malmen. Det gäller inte minst därför att våra gruvor blir djupare och djupare. Det finns otroligt stora kunskaper hos företagens skyddstjänster och skyddsombud, säger han.

Få dödsolyckor
Gruvorna tillhör inte de farligaste arbetsplatserna enligt Arbetsmiljöverket.

– Att jobba i jord- och skogsbruket eller på byggarbetsplatser är mycket farligare, säger Anita Israelsson, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Luleå.

Samtidigt finns naturligtvis faror vid gruvarbete.

– Jag har bara varit med om två dödsolyckor i gruvorna här uppe sedan jag tillträdde det här jobbet 2002. Men två dödsfall är naturligtvis två för mycket.

Enligt Pertti Vanha i facklubben Gruv 135 har det inte kommit några indikationer på att riskerna skulle vara större i Vitåforsgruvan än i andra gruvor.

– Det har i alla fall kommit fram till mig. Olyckor är olyckor och man kan inte förutse allting. Sedan vet vi ännu inte exakt vad som inträffat, säger han.
 

TT