Lyckosamma affärer på börsen innebar ett vinstlyft för IF Metall i fjol på nästan en miljard kronor.

Bara utdelningarna till fackförbundet uppgick till närmare 200 miljoner kronor.

I förordet till den färska årsredovisningen skriver IF Metalls förbundsstyrelse, med ordförande Stefan Löfven i spetsen, att 2009 var ett svårt och påfrestande år. Styrelsen pekar bland annat på att var femte medlem blev arbetslös i spåren av den ekonomiska krisen.

Samtidigt fortsatte medlemsflykten från IF Metall. Vid årets slut hade förbundet knappt 370 000 medlemmar, varav 286 000 aktiva. Det är en minskning med drygt fem procent jämfört med 2008.

Ökade intäkter
Desto bättre gick det på börsen. Fjolårets kraftiga börsuppgång innebar att IF Metalls värdepappersportfölj ökade i värde med drygt en halv miljard till 6,9 miljarder kronor.

Även intäkterna i form av utdelningar ökade mycket kraftigt, från 130 miljoner kronor 2008 till 196 miljoner kronor 2009.

Börslyftet och de höjda utdelningarna är de främsta orsakerna till att IF Metall kan redovisa en vinst efter finansiella poster på 679 miljoner kronor för fjolåret. Det kan jämföras med förlusten året före på 309 miljoner kronor.

Mindre förluster
Den rent fackliga verksamheten fortsätter att gå back, men inte alls lika mycket som under de närmast föregående åren. Förlusten blev 29 miljoner kronor 2009, jämfört med 72 miljoner kronor 2008.

"Orsaken till det förbättrade resultatet är minskade kostnader i den fackliga verksamheten", skriver IF Metall.

Som en följd av medlemsraset, och den högre arbetslösheten bland kvarvarande medlemmar, sjönk medlemsintäkterna till 892 miljoner kronor, från 923 miljoner kronor 2008.

 

TT