– Jag har sett mycket missbruk av ”extra anställning” på Arlanda. Det nya avtalet kommer att stoppa det, tror Martin Storm, ordförande i HRF-klubben vid SSP, som driver restaurangerna och caféerna på flygplatsen, och som har ingått i HRF:s stora förhandlingsdelegation.
 

Löneökningar på 980 kronor under 25 månader. Stopp för missbruket av så kallad extra anställning. Så låter det när Hotell- och Restaurangfacket presenterar sitt nya avtal, som undertecknades just när strejken skulle bryta ut.

Hotell- och restaurangfacket (HRF) hade förberett sig för strejk vid 19 hotell och restauranger från och med i dag, måndag, men valde i natt att acceptera  ett bud från medlarna som skulle antas eller förkastas i sin helhet.

Det nya avtalet, som gäller från den 1 maj 2010 till och med 31 maj 2012, innebär att de utgående lönerna höjs med 400 kronor i månaden från 1 maj i år och ytterligare 580 kronor den 1 maj 2011. Alla anställda är garanterade  minst hälften av de höjningarna, medan resten kan fördelas i lokala överenskommelser. På tre av fyra företag i branschen finns inga lokala löneavtal, varför de flesta anställda kan räkna med att få ut de 980 kronorna.

Genomsnittslönen i branschen är i dag 19.581 kronor i månaden. En enkel beräkning ger vid handen att 980 kronor höjer lönenivån med fem procent.

Men kostnadsökningen för arbetsgivarna blir mindre än så. Minimilönerna i avtalet höjs nämligen bara med totalt 735 kronor under avtalsperioden. Den höjningen berör de många ungdomar som bara arbetar tillfälligt i branschen. Här finns mycket av förklaringen till att Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR) räknar med att kostnaderna totalt bara ökar med 3,85 procent.

Genombrott
Mest belåtet är facket med att tillfälliga anställningar, som är mycket vanliga i branschen, regleras hårdare. HRF:s avtalssekreterare Mats Hansson talar om ett ”genombrott”.

Medan den gamla anställningsformen ”extra anställning” har kunnat användas nästan hur som helst ska den nya ”anställning för enstaka dagar” bara få tillämpas när arbetet verkligen är tillfälligt, och så oregelbundet att det inte går att schemalägga. Där de lokala parterna finner att det finns ett konstant behov ska arbetsgivaren erbjuda tillsvidareanställning.

När en anställd har ryckt in på ”enstaka dagar” i minst 15 timmar per vecka under minst två månader får han eller hon ett slags företrädesrätt: Arbetsgivaren blir skyldig att fortsätta erbjuda enstaka dagar i mån av tillgång. Om det finns flera på arbetsplatsen som har haft anställningformen kan fackklubben eller en enskild anställd begära att en turordningslista upprättas. Och när någon har varit anställd på ”enstaka dagar” minst 15 timmar i veckan under tolv månader blir arbetsgivaren skyldig att erbjuda annan anställning.

– Jag har sett mycket missbruk av ”extra anställning” på Arlanda. Det nya avtalet kommer att stoppa det, tror Martin Storm, ordförande i HRF-klubben vid SSP, som driver restaurangerna och caféerna på flygplatsen, och som har ingått i HRF:s stora förhandlingsdelegation.

SHR ser å sin sida avtalet som ett genombrott för mer lokal lönebildning.

– Det är precis vad branschen behöver, säger Mats Hulth, vd för SHR. När vi kan premiera ambitiösa anställda som vill utvecklas i sitt yrke höjs kvalitén i branschen.

Obetydlig höjning av ob-ersättning
Vad genombrottet skulle bestå i under avtalsperioden är svårt att se. Men parterna ska bilda en gemensam arbetsgrupp, som ska diskutera principerna för lönebildningen till avtalsrörelsen 2012. Och HRF:s ordförande Ella Niia bekräftar att facket är på väg att omvärdera den nuvarande modellen, som gjort att erfarna kockar och servitriser ofta bara tjänar ett par tusenlappar mer i månaden än de arbetar i branschen tillfälligt.

– För tio år sedan hade var tionde anställd avtalets minimilön. I dag ligger 40 procent av dem som arbetar i branschen på minimilönen. Minimilön har blivit normlön, och det vore märkligt om vi inte erkände att det är ett problem.

– Man måste kunna göra lönekarriär i branschen, säger Ella Niia. Annars försvinner många erfarna och duktiga anställda, och det är ett slöseri.

På en punkt medger Ella Niia och Mats Hansson utan omsvep att facket fått släppa sina krav. Ob-ersättningen, 18:75 kronor i timmen, höjs inte mer än obetydligt. Och även i fortsättningen får Hotell- och restaurangfackets medlemmar arbeta på julafton utan att tjäna ett öre extra.