Holmen Paper har kartlagt och analyserat löneskillnader mellan anställda korrekt. Det konstaterar Nämnden mot diskriminering som avgjort sitt första ärende. Därmed slipper pappersbruket vite.

Det var Diskrimineringsombudsmannen (DO) som prövade pappersbruket Holmen Paper i nämnden . Dåvarande Jämo påbörjade ärendet redan för fyra år sedan. Myndigheten ansåg att bruket inte kunde visa på en lönekartläggning som uppfyller lagens krav.

Jämo ansåg att företaget inte kunde förklara varför det betalar mer till anställda på lager och förråd som domineras av män, än till kvinnodominerande yrken som telefonist och receptionist. Yrkesgrupper som enligt myndigheten ställer lika högra krav.

Nämnden mot diskriminering avslår DO:s krav på vitesförläggande eftersom nämnden anser att Holmen Paper har kartlagt och analyserat löneskillnaderna på ett tillräckligt bra sätt, och även kunnat förklara dem.

Här kan du läsa nämndens beslut.