I december förra året gick personal från Arbetsmiljöverket till Kungliga Operan i Stockholm. Men inte för att njuta av skön musik och sång utan för att mäta bullernivån i orkesterdiket –  som var på tok för hög.

 

Operan föreläggs nu vid vite av 100.000 kronor att göra någonting åt detta senast den 1 oktober, i annat fall riskerar musikerna i hovkapellet att få hörselskador.

 

Redan 2008 var Arbetsmiljöverket på plats, mätte och frågade de 78 musikerna om ljudvolymen. 64 angav att nivån ofta eller ibland var besvärande och obehaglig. Och eftersom ingenting gjorts sedan dess slår nu Arbetsmiljöverket näven i bordet med ett vitesföreläggande.

 

Operan erbjuder visserligen musikerna hörselskydd, men de förändrar ljudbilden varför få använder dem. Speciella nackskärmar och plexiglasskivor har prövats. Men de tar för stor plats när hela orkestern är på plats.

 

Arbetsmiljöverket konstaterar också att dirigenterna  ”endast i begränsad omfattning tar hänsyn till ljudnivån”.

 

Verket trycker också på att Operan ska genomföra en riskbedömning vid repertoarbyten.

 

Operan har lovat att ta in en konsult som dels ska mäta bullret, dels möblera om i orkesterdiket för att variera ljudexponeringen för musikerna.