Knappt 2.000 kommunalare i bostadsföretag får 850 kronor i löneökning på två år. 1.000 kommunalare som jobbar som trädgårdsanläggare får 870 kronor mer på två år.

I skuggan av förhandlingarna med Sveriges Kommuner och Landsting har Kommunal skrivit på två avtal i dag med Fastigo respektive Skogs- och Lantarbetsgivarna.

Avtalet med Fastigo innebär att lönerna med 350 kronor retroaktivt från den 1 maj och med ytterligare 500 kronor den 1 april nästa år. Alla är garanterade lönelyft på 150 kronor varje år. Resten, 550 kronor på två år, fördelas i lokala förhandlingar.

Avtalet ger cirka 50 kronor mer i månaden under hela avtalsperioden i förhållande till uppgörelsen inom industrin, men ger en större individuell fördelning av lönepotten. Vi fortsätter därmed på den inslagna vägen där vi ökar det lokala inflytandet över lönebildningen för våra medlemsföretag, säger Mona Finnström, vd på Fastigo, i ett pressmeddelande.

Räknat i procent ger Fastigos avtal med Kommunal lika mycket som avtalet med Fastighets – det vill säga nästan 3,8 procent.

Lägstalönerna höjs med 850 kronor på två år till 18.215 kronor den 1 maj och 18.715 kronor den 1 april 2011.

Avtalet innebär också att ett särskilt jämställdhetsråd skapas. Föräldralediga ska inte halka efter i löneutvecklingen.

En arbetsgrupp tillsätts med uppgiften att analysera förekomsten av deltid. Om arbetsgivaren behöver mer arbetskraft ska i första hand deltidsanställda erbjudas att jobba mer.

1.000 trädgårdsanläggare får 3,5 procent mer i lön på två år eller 870 kronor. Lönerna höjs med en procent den 1 juni och med 2,5 procent den 1 april nästa år. Avtalet innebär att arbetsgivaren är skyldig att förhandla om bemanningsföretag som tas in under längre tid än fem veckor.