Avtalet är klart. Kommunals ordförande Ylva Thörn skakar hand med ordföranden i SKL:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström.   Foto: MATS ANDERSSON


370.000 medlemmar i Kommunal får lönelyft på 970 kronor på två år. Lönerna höjs med i snitt 490 kronor retroaktivt från den 1 april och med ytterligare 480 kronor den 1 april 2011.

Klockan 13.00 i dag skrev Kommunals ordförande Ylva Thörn och Ingela Gardner Sundström, ordförande i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) förhandlingsdelegation, på det nya avtalet.

Alla är garanterade 200 kronor i löneförhöjning – en hundralapp i år och en hundralapp nästa år. Resten fördelas lokalt.
Lägstalönerna höjs med 770 kronor, eller 80 procent av löneökningarna.

140 kronor till jämställdhet
Kommunal har fått igenom kravet på en jämställdhetspott. Den är värd ungefär 140 kronor av den totala löneökningen på 970 kronor.

– Det känns väldigt bra. Kommunal tog ett första steg mot mer jämställda löner 2007 och nu följer vi upp det. Det är en seger, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Ett jämställdhetsråd ska följa utvecklingen av löner och anställningsvillkor ur jämställdhetsperspektiv. Rådet ska föreslå åtgärder i syfte att uppnå ett mer jämställt arbetsliv.

– Vi är också överens om en ambition att öka antalet heltidsanställningar och skapa förutsättningar för önska sysselsättningsgrad, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Medellönen bland Kommunals medlemmar i kommuner och landsting är 20.850 kronor. Löneökningarna motsvarar 4,65 procent – men arbetsgivarens kostnad blir bara 3,85 procent.

Nytt omställningsavtal blir billigare
Förklaringen är bland annat att ob-tillägg och lägstalöner höjs med lägre procenttal. Dessutom har parterna enats om ett nytt omställningsavtal som blir billigare för arbetsgivarna.

En partsgemensam arbetsgrupp ska ta i tu med från om heltid. Gruppen ska se över läget. Arbetet ska bli klart under avtalsperioden. Dessutom ska gruppen se över visstidsanställningarna och arbetstidens förläggning. Delade turer, det vill säga jobb på morgnar och kvällar med flera lediga timmar mitt på dagen, hamnar under luppen.

Efter åtta års förhandlande är SKL och Kommunal överens om ett nytt omställningsavtal. Det innebär att avtalet om avgångsförmåner (AGF-KL) ska avvecklas. Dessutom förkortas uppsägningstiderna. Lägstalönen för kommunalare med yrkesförberedande gymnasieutbildning och ett års sammanhängande anställning i yrket höjs till 17.385 kronor den 1 april. Kommunal har gjort upp på samma nivåer som Handels. Avtalen är i stort sett identiska när det gäller löneökningarna, jämställdhetspotten, lägstalönerna och heltidsfrågan.

Avtalet gäller i 25 månader från och med den 1 april till och med den 30 april 2012.