Om alla krisländer tvingas till samma snabba budgetsanering som i Grekland finns snart ingen kvar som kan köpa varor. Och då är det verklig kris – även i Sverige.
 

 

Börsen gjorde ett stort glädjeskutt i går. Krisen i Grekland sägs inte längre kunna hindra återhämtningen från finanskrisen eller hota euron.

Grekerna har deklarerat att den bästa medicinen mot kris är att spara, ju mer dess bättre, och sparpaketet har öppnat för gigantiska lån.

Men kortsiktiga sparpaket och lån som snabbt ska betalas tillbaka oroar.

Vad betyder det för de greker som hotas av arbetslöshet, och de lågavlönade som får sina löner än mer sänkta?

Och – vilket också svenskar som nu gläds åt börsens uppgång bör tänka på – vad innebär det för handeln i Europa när budgetsaneringarna sprider sig och allt fler får allt mindre att handla varor för?

För fler sparpaket kommer. Just nu står Spanien och Portugal i tur, två riktiga krisländer av snudd på grekiska dimensioner.

Jäktet verkar ha blivit ett självändamål. Men att skynda långsamt mot en återhämtning är i många fall mer skonsamt, både för invånare och ekonomi som då kan luta sig mot att folk ändå kan köpa saker.

Kraftiga neddragningar
Men EU och främst euroländerna har öppet anammat samma hållning av skyndsamhet som sedan länge präglat den internationella valutafonden IMF.

Av de dryga 7.000 miljarder kronor som nu avsatts till krisbekämpning får Grekland låna 1.000 miljarder kronor.

Men redan om tre år ska de ha givit resultat i form av en sanerad ekonomi, något som är fullkomligt omöjligt utan kraftiga neddragningar.

Frågan är bara hur mycket lönerna ska sänkas, hur många sjukhus som måste läggas ned och hur många daghem som ska stängas.

Dessa neddragningar behöver inte leda till så stora effekter för omvärlden om det bara skulle handla om Grekland.

Fler i riskzonen
Men som alla vet: Även Italien, Spanien, Portugal, Irland och Storbritannien har usla statsfinanser.

Storbritannien har en fördel av att stå utanför EMU när det krisar genom att de kan låta valutan falla och bli det dragspel som i annat fall löner, arbetslöshet och öviga neddragningar blir.

Till viss del kan Sverige övervintra genom en stark inhemsk efterfrågan, men om samma snabbhet krävs även i kommande EU-nationers budgetsaneringar finns snart inga invånare i andra länder som har råd att köpa svenska varor.

Då lär inga börser stiga, snarare arbetslösheten.