Det kommer efter som ett stort, tungt släp
när man behandlat människor som skräp.
Att till exempel tvinga folk i nöd
att slita hårt för att de ska få stöd.

Hur kan man tro att de ska bli ens fans?
Om de förses med valsedlar från borgarna,
kan dessa blad gå någon annanstans
än rakt ner i de närmsta papperskorgarna?

Victor Estby
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn