Med strejkhot lurande i vassen slöt parterna i elektrikerkonflikten nytt avtal på lördagskvällen.

Avtalet ger 3,64 procents löneökning på två år och löser flera andra stridsfrågor.

– Nivåerna är ju låga, men vi ligger ändå lite högre än andra, säger Ronny Wenngren, förhandlingschef på Svenska Elektrikerförbundet.

Förbundet hade varslat om en större strejk som skulle starta på måndag. Men nu har avtal slutits för cirka 17 000 medlemmar i förbundet.

Avtalet för installationsområdet ger 3,64 procents lönelyft under två år. Första lönerevisionen görs från den 9 maj i år och ligger på 1,1 procent. Den andra revisionen, som alltså blir på 2,54 procent, görs den 1 april nästa år.

– Vi är väldigt nöjda, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på Elföretagens arbetsgivarorganisation (EIO).

Elektrikerförbundet understryker att också tre timmars arbetstidsförkortning ligger i avtalet, plus ersättning vid olycksfall i arbetet samt att antalet månader med föräldralön utökas från två till tre.

Vidare har frågorna lösts om bemanningsföretag, alkotest, elektronisk övervakning samt kommenderad tjänstgöring på annan ort för småbarnsföräldrar.

EIO är nöjda med en ökad flexibilitet och rationalitet i lönerevisionerna.

– Det ger bättre förutsättningar för att arbeta med individuell lönesättning, säger Kjellberg Kahn.
 

TT