Facket har skördat en viktig seger i familjefrågan, anser Bengt Thunholm. Det nya avtalet tvingar arbetsgivare att fråga andra anställda om någon inte vill ta jobb på annan ort av familjeskäl.
 

I dag skulle Elektrikerförbundet ha gått ut i en kraftfull strejk på installationsområdet. Men i lördags enades parterna i stället om ett nytt avtal.
– Arbetsfred är det bästa alternativet. Vi har haft så många konflikter, och jag är glad att vi slipper en till, säger Bengt Thunholm, klubbordförande på NEA installation i Linköping.

Det nya avtalet ger löneökningar på 3,64 procent på två år. Lönerna höjs med 1,1 procent den 9 maj i år och 2,54 procent 1 april nästa år.

– Nivån är låg, men det är ändå strax över normen, och med tanke på vad andra förbund fått kunde vi inte ha fått mer, säger Bengt Thunholm.

Familjefrågan facklig seger
De flesta kollegor han talat med har, liksom han själv, varit missnöjda med lönenivån. Men de flesta har ändå tyckt att avtalet i övrigt är okej, och de är glad över att slippa en konflikt.

Bengt Thunholm tycker att en viktig facklig seger har varit i familjefrågan. Det nya avtalet tvingar arbetsgivare att fråga andra anställda om någon inte vill ta jobb på annan ort av familjeskäl.

– I 99 procent av fallen har det fungerat, men det har funnits arbetsgivare som tvingat småbarnsföräldrar att jobba så att de är borta tolv timmar om dagen. Nu tvingas även de ta mänsklig hänsyn. Det är en mjuk men väldigt viktig och mänsklig fråga vi drivit.

Steg i rätt riktning
Bemanningsfrågan har också stått högt på fackets dagordning och där är lösningen den samma som på kraftverksavtalet. Om arbetsgivaren vill hyra in personal i mer än åtta veckor ska förhandlingar ske med facket enligt en speciell process. Bengt Thunholm tycker att det är ett steg i rätt riktning, men han är inte nöjd med lösningen.

– Vi är en konjunkturkänslig bransch och har ofta folk med återanställningsrätt, främst unga. Jag tycker att arbetsgivarna ska acceptera rätten till återanställning. De ska inte hyra in om de kan återanställa. Men det här var så långt vi kunde komma den här gången.


FAKTA / Installationsavtalet i korthet

  • Avtalet är tvåårigt och ger löneökningar på 3, 64 procent.
  • Lönerna höjs med 1,1 procent den 9 maj i år och 2,54 procent 1 april nästa år. Alla anställda garanteras minst 0,5 procent i år och 1,27 procent nästa år.
  • Föräldralönen förlängs med en månad.
  • Arbetsgivare måste fråga andra arbetstagare om någon säger nej till jobb på annan ort av familjeskäl.
  • Arbetstidsförkortningen utökas med tre timmar.
  • Kompletterande sjuklön vid arbetsolyckor. Den som är borta mindre än 15 dagar på grund av arbetsolycksfall får 100 procent i sjuklön av arbetsgivaren.
  • Förstärkt förhandlingsrätt med en nämnd som sista instans om företag vill hyra in personal i mer än åtta veckor då det finns uppsagda med företrädesrätt.
  • Visstidsanställda får rätt att säga upp sig med en månads uppsägningstid. 
  • Företagen ska ta större hänsyn till personlig integritet vid elektronisk övervakning och drogtester av personal.