Parterna fick ett medlarbud på söndagen. Arbetsgivarna i Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) tackade ja, men HRF sade tvärt nej.

– Det var ett samfällt nej från hela förhandlingsdelegationen, säger Ella Niia.

 

Facket anser att lönenivåerna låg för lågt, liksom höjningen av minimilönerna. Vidare anser HRF att inga acceptabla lösningar fanns med för det facket ser som arbetsgivarnas missbruk av så kallad dag för dag-anställning, som används i stället för visstids- eller tillsvidareanställningar.

 

Tusental medlemmar

HRF har redan varslat om strejk för ett tusental medlemmar vid 19 hotell och restauranger i Göteborg, Malmö, Stockholm och Södertälje från den 17 maj. Varslet gäller också blockad mot nyanställningar samt mot att utföra arbetsuppgifter av icke medlemmar.

 

Ella Niia vill först på måndagen klargöra hur mycket större det nya varslet blir.

 

Mats Hulth, vd i SHR säger att problemet är att facket jämför sig med handeln.

 

– Vi har inte samma betalningsförmåga i vår bransch.

 

Hulth tror att ett slutbud kommer från medlarna i veckan. Arbetsgivarna har räknat på vad konflikten kan kosta, men vill ännu inte ange summan.

 

Träffa motpart

Inte heller har Fastighetsanställdas förbund slutit något avtal med arbetsgivarna i Almega. På avtalsområdet råder konflikt genom olika blockader sedan den 1 maj. Den 17 maj utvidgas konflikten till strejk vid fyra fastighetsföretag.

 

– Vi ska träffa motparten i morgon (måndag), säger förbundsordförande Hans Öhlund.

 

Också Kommunal väntar på avtal för cirka 370 000 medlemmar, där motparten är Sveriges kommuner och landsting (SKL). Där kan ett avtal tidigast bli klart på tisdag, när Kommunals förhandlingsdelegation är samlad.

 

– Det händer ingenting i dag eller i morgon, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation på söndagen.

 

TT