Seko startar en kampanj mot tanken på ett svenskt internationellt sjöfartsregister. I Norge och Danmark har sådana register inneburit att  tusentals sjömän förlorat jobben, hävdar Seko Sjöfolk.

Regeringen utreder just nu konkurrensförutsättningarna för sjöfart under svensk flagg. Utredare är Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). I hans uppdrag ingår att ”särskilt beakta möjligheten att införa ett svenskt internationellt fartygsregister”.

Utredningen ska vara klar den 27 oktober, och vad den kommer fram till är okänt. Men farorna med ett svenskt internationellt fartygsregister är så stora att Seko Sjöfolk startar en kampanj redan nu.

– Ska ett internationellt register få någon effekt, så krävs lagstiftning som undantar utomeuropeiska sjömän på de svenskflaggade båtarna från den svenska socialförsäkringen, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk i Göteborg. Kollektivavtal och fackliga rättigheter måste sopas undan, så att arbetsgivaren kan göra upp individuellt med den burmesiske eller fillipinske sjömannen.

Agerar i god tid
Kenny Reinhold jämför med Norges och Danmarks internationella fartygsregister. De har inneburit att många tusen norska respektive danska sjömän fått gå i land, ersatta av utländsk arbetskraft med sämre villkor.

Nu är det inte givet att regeringens utredning mynnar ut i en direkt motsvarighet till de internationella fartygsregistren i andra europeiska länder.  Men Seko vill vara ute i god tid.

– I vanliga fall kommer kampanjer av det här slaget när det redan är för sent, säger Kenny Reinhold.

Kräver besked
– Vi kommer bland annat att bearbeta de borgerliga partiernas ledmöter i riksdagens trafikutskott, näringsutskott, arbetsmarknadsutskott och socialförsäkringsutskott.

– Vi vet vilka som står på valbar plats på de borgerliga partiernas valsedlar. De ska få ge besked före valet om hur de ser på fartyg där ägaren och flaggan är svensk, men där de rättigheter som normalt finns på en svensk arbetsplats är bortspolade.