Labinat Popova har nyligen fått fast jobb på Nettos lager i Falkenberg. – Jag vill gärna gå vidare inom Netto. Så långt som möjligt, säger han.

Labinat Popova blev pappa för tre månader sedan. Ett par veckor senare fick han fast jobb efter 14 månader i Sverige.
– Det känns säkert, säger han.

Safa Hama Suleyman fick sitt första fasta jobb efter fem år i Sverige ungefär i samma veva.

– Jag är jätteglad. Jag behöver pengarna och jag vill kunna ta semester. När jag var arbetslös räckte pengarna till mat och hyra. Det är inget liv, tycker han.

Under det senaste året har 22 invandrare, utan särskilt lång tid i Sverige, fått jobb på butikskedjan Nettos lager i Falkenberg. Staten betalar en stor del av deras löner. Netto ger dem fasta jobb efter sex månader.

– Företaget tjänar pengar. Då ska de som arbetar här kunna känna trygghet, säger Handelsklubbens ordförande Tommy Agardsson.

Bemanningsföretag sista utvägen
Facket och företaget har skrivit ett avtal om att provanställning ska övergå i fast anställning efter sex månader. Det innebär av de allra flesta av de 112 på lagret är fast anställda. Tio personer till blir fast anställda senast i juni.

Bemanningsföretag används bara i undantagsfall. Och då rör det sig om enstaka dagar.

– Bemanningsföretag är sista utvägen. Det är för dyrt, anser Tobias Bellmyr, personalkonsult med ansvar för rekrytering, internutbildning och rehabilitering.

Nettos lager är mångkulturellt så det förslår. I dag arbetar 27 nationaliteter där. Majoriteten kommer från Mellanöstern och det forna Jugoslavien.

Lagret har alltid varit en internationell arbetsplats. Det nya är att företaget på senare tid bara tar in nyanlända invandrare.
Tobias Bellmyr betonar att det inte enbart beror på subventionerna.

– Det blir ändå dyrare om vi får hit människor som inte fungerar på arbetsplatsen. Det viktigaste för mig är att hitta dem som fungerar bäst, säger han.

Lokalt avtal
Det började för något år sedan när Netto skulle rekrytera sommarvikarier till lagret. Arbetsförmedlingen och kommunen tipsade om instegsjobb för nyanlända invandrare. Staten betalar 75 procent av lönekostnaden, som mest 750 kronor om dagen.

Tobias Bellmyr bad om de bästa. Arbetsförmedlingen valde ut tolv personer. Samtidigt rekryterades ytterligare tio på det vanliga sättet med ansökningar, referenser och intervjuer.

De nyanlända invandrarna lyckades bäst. Sedan dess har Netto enbart nyrekryterat bland dem. Det har blivit 26 personer hittills. 22 har fått fortsatt anställning.

Ett lokalt avtal talar om hur nyrekryteringen ska gå till. De nyanställda börjar med en månads praktik som övergår i instegsjobb i ytterligare högst ett år. Sedan byter de till nystartsjobb. Där är subventionen som mest 63 procent av lönekostnaden eller högst 750 kronor per dag.

– Instegsjobb ger inte rätt till a-kassa. Det gör nystartsjobb. Därför har vi drivit kravet att alla ska över till nystartsjobb efter 13 månader. Då uppmanar jag dem att gå med i a-kassan, berättar Tommy Agardsson.

Överens
Det anställda märker knappast om de går på den ena eller den andra bidragsformen. De får avtalsenlig lön från första dagen på lagret och fast jobb efter ett halvår.

Tommy Agardsson har varit klubb­ordförande i fem år. När han började var en tredjedel av lagerarbetarna fast anställda. Resten kallades in vid behov.

I dag finns inga springvikarier kvar.

– Det har hänt mycket, konstaterar han.

Facket och företaget är dessutom överens om mycket. Den som inte sköter sig under prövotiden ska inte få jobb. Bemanningsföretag ska bara användas vid arbets- och sjuktoppar. Facket och företaget har pratat om att bilda en vikariepool med folk som kan ringas in vid behov, men krångliga a-kasseregler sätter stopp för det.

Nästan alla på lagret är med i facket. Tommy Agardsson värvar alla nykomlingar.

– Jag talar om för dem att de får gå med i facket om de vill arbeta här.

Fler klubbar på gång
Netto Sverige AB ägs av Dansk Supermarked och har 120 butiker i Syd- och Mellansverige med ytterligare drygt 1.300 handelsanställda. Bara i två butiker finns fackklubbar. Och det är si och så med anslutningen till facket.

– Vi ska bilda fler fackklubbar. Vi ska börja med fem butiker där det redan finns ett stort intresse. I höst blir vi representerade i bolagsstyrelsen. Vi tänker också bilda en centralfacklig grupp inom Netto i Sverige, berättar Tommy Agardsson.

Företagets mål är att öppna 20 nya butiker i Sverige varje år. Det betyder mer jobb på lagret i Falkenberg.

Labinat Popova kom till Sverige från Kosovo med sin fru i februari förra året. Hans första jobb var tre månader på en pizzeria, och nu har han jobbat på Netto i åtta månader. Han är 24 år. I Kosovo pluggade han företagsekonomi på universitetet i Pristina i tre år. Nu hoppas han få sin examen godkänd i Sverige.

Han siktar på att jobba sig upp inom Netto ”så långt som möjligt”. Han har redan varit på intervju om ett jobb som butiksledare i en butik, även om han inte fick jobbet den gången.

Nybliven pappa
Han är nybliven pappa till dottern Fiona. Inom de närmaste fem åren vill han gärna ha ett barn till. I övrigt ser femårsplanen ut så här:

– Jobb, jobb och utbildning. Jag vill gå vidare.

Safa Hama Suleyman kom till Sverige från Irak för fem år sedan. Tidigare varvade han jobb på en pizzeria plus nio månader på Manpower med svenska för invandrare och arbetslöshet. Han är kurd och talar både kurdiska och arabiska.

– Men på jobbet talar jag svenska. Jag vill lära mig språket, säger han.

FAKTA / Insteg och nystart

  • Instegsjobb infördes den 1 juli 2007. I slutet av februari i år hade knappt 2 500 personer instegsjobb. Åtgärden riktar sig till nyanlända invandrare som fått uppehållstillstånd under de senaste tre åren. De som deltar ska läsa svenska för invandrare. Stödet betalas ut i högst två år.
  • Nystartsjobb infördes den 1 januari 2007. Knappt 25 000 personer hade nystartsjobb i februari i år. Åtgärden är till för långtidsarbetslösa och nyanlända invandrare. Stödet till arbetsgivaren betalas ut i minst ett och högst tio år.