Efter avtalsförhandlingar som kantats av avhopp och hårda ord släppte arbetsgivarna kravet på en ändring av lärarnas arbetstid.

Överenskommelsen mellan arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och facken Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund (LR) på torsdagen ger 3,5 procents löneökningar under den 25 månader långa avtalsperioden. Förutom lönepåslagen kommer lärarna lokalt att ha möjlighet att förhandla upp lönerna.

Men den stora stridsfrågan har gällt arbetstiden. Lärarna jobbar i dag 45 timmar i veckan under terminerna men får i gengäld längre ledighet under loven — så kallade ferietjänster. Arbetsgivarna ville ha en annan modell, ett krav som facken vägrat gå med på.

Nöjda lärare
Lärarförbundet är därför nöjda med avtalet.

– Vi har gått från ett generalangrepp mot lärarnas arbetstider till att säkra dagens arbetstidsmodell, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

De har däremot möjligheten att förhandla bort de friare arbetstiderna lokalt.

– Vi har nu fått stabila spelregler för hur det här ska gå till och en rejäl ersättning, säger Eva-Lis Sirén.

Hos LR är tongångarna något mer dämpade, även om de är glada över att ha vunnit kampen om ferietjänsterna.

– Det har varit enormt intensiva diskussioner och vi har ett antal reservanter, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Nöjda arbetsgivare
Hon tycker inte att lönepåslaget inte är något att höja till skyarna.

– Däremot finns det möjlighet att teckna andra avtal. Men den möjligheten har funnits i 14 år och de lärare som gör det får en liten peng för att de gör det.

SKL är också nöjda med avtalet.

– Det känns jättehärligt att vi är färdiga och framför allt att det är ett avtal som syftar till att förbättra resultaten i skolan, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

 

 

TT