Seko har kommit överens med Maskinentreprenörerna om nya löner för maskinförarna vid väg- och järnvägsbyggen. Arbetsgivarnas krav på sänkt lön för lärlingar och nyutbildade har inte fått genomslag.

Avtalet, som är tvåårigt och löper ut den 31 mars 2012, innebär att de utgående lönerna höjs med 287 kronor i månaden från den 1 juni i år, och ytterligare 487 kronor den 1 april 2011. De höjningarna ligger mycket nära dem i det nya väg- och banavtalet, som gäller för övriga anläggningsarbetare på väg- och järnvägsbyggena.

Väl så viktigt ur Sekos synvinkel är att grundlönerna höjs med 522 kronor i månaden respektive år. Förhandlingarna kärvade betänkligt då Maskinentreprenörerna ville sänka lönerna för lärlingar och nyutbildade, en försämring som Seko nu har avvärjt.

– Mot den bakgrunden är vi nöjda. Vi har fått till en bra ökning av grundlönerna, kommenterar Sekos förbundsordförande Janne Rudén.

Precis som i väg- och banavtalet finns nya, detaljerade regler om standarden i personalutrymmena, bland annat att alla vagnar ska vara utrustade med dusch från och med år 2015.

I går, torsdag, blev också ett avtal för 3.500 Sekoanslutna i energibranschen klart. Seko beräknar löneökningarna i det avtalet till 3,7 procent, vilket är något mer än de flesta tvååriga avtal i årets löneförhandlingar har givit.

Det nya avtalet med Energiföretagens arbetsgivarförening (EFA) innehåller flera förbättringar jämfört med det gamla centrala avtalet. Bland annat stadgar det nya avtalet 100 procents sjuklön vid arbetsskada (precis som för elektriker).

– Vi har fått in minimilöner för yrkesarbetare i det centrala avtalet, ett framsteg bland annat mot bakgrund av Lavaldomen, säger Janne Rudén. Från och med 2011 ska exempelvis en montör med fem års erfarenhet som arbetsgivaren hämtar från utlandet ha drygt 23.000 kronor i månaden. Det är många tusenlappar mer än de löner som arbetsgivarna kunnat betala hittills.

Båda de nya avtalet innehåller regler om inhyrning av personal samtididgt som det finns tidigare anställda med företrädesrätt till återanställning.