Fack och arbetsgivare i plastindustrin har arbetat fram en modell som ska behålla kompetensen i branschen. I stället för att bli uppsagda ska anställda bli utlånade till andra företag eller erbjudas utbildning.

Modellen samordnas av branschorganisationen Polymercentrum och ska fungera som en kompetenspool där medlemsföretagen lånar ut övertalig personal till andra företag med personalbrist. Under tiden som de anställda väntar på att bli utlånade erbjuds de utbildning. Polymercentrum är situerade i Gislaved – en trakt som har starka band till plastindustrin och där många företag verkar.

Eric Anderzon, fabrikör och styrelseledamot på Polymercentrum, har varit drivande i arbetet med kompetenspoolen.

– Det är viktigt för oss att behålla vår personal eftersom det rör sig om en specialiserad industri med få utbildade. Nästan alla är självlärda.

Stor skillnad mot förr
Liknande arbetssätt har funnits tidigare, fast då under mindre ordnande former. Problemet var då att många företag ville låna ut personal samtidigt som få ville hyra in. I och med att friställd personal nu får utbildning tycker Eric Anderzon att det är stor skillnad från tidigare initiativ.

– Vi har kontrakterat två bemanningsföretag som ska sköta det här så nu hoppas vi det ska bli ordning på torpet. 

Facket är också nöjt med kompetens­poolen. Glenn Abrahamsson, ombudsman på IF Metall Gislaved, konstaterar att modellen är unik på svensk arbetsmarknad eftersom möjligheten till utbildning är så stor. 

– Företagets vilja att ge kompetensutveckling är glädjande. Fördelen för våra medlemmar är att de inte får sparken utan att de i stället blir utlånade eller får utbildning. Samtidigt får de behålla 100 procent av sin lön, säger han.

Frivilligt
Polymercentrum har cirka 60 medlemmar och företagen är spridda över hela Sverige. Trots det är Glenn Abrahamsson inte orolig för att anställda ska bli utlånade långt ifrån sin hemort.

– Vi ser ingen risk att man ska bli utlånad 40 mil bort. De flesta företagen ligger trots allt inom samma område. Dessutom sker utlåningen på helt frivillig basis.