Denna vecka presenterade den rödgröna oppositionen sitt alternativ till regeringens vårbudget. Många av förslagen var kända sedan tidigare. Att de rödgröna etappvis vill avveckla den orättvisa straffskatten på pensionärer har de till exempel klargjort vid flera tillfällen.
 

 

Oppositionens budget är ovanligt konkret. På område efter område ges klara besked om vilken politik en röd-grön regering vill föra.

Uppenbart har oppositionens handfasta förslag blivit en överraskning för den borgerliga regeringen. Den kan inte längre framställa oppositionen som inbördes splittrad.

Jämfört med regeringens innehållslösa budgetproposition framstår oppositionens alternativ som ett under av handlingskraft. I dessa tider när det blivit populärt att låna gamla slagord av varandra kan de rödgröna om de så vill tala om en ”ny start för Sverige”.

Det handlar om tolv miljarder extra till kommunerna, om byggande av flerfamiljshus och studentbostäder, rutbidrag till flerfamiljshus, om ett omfattande utbildningsprogram för arbetslösa, fler högskoleplatser, upprustning av järnvägar och kollektivtrafik, inrättande av en investeringsfond för klimatsmarta teknikföretag. Allt detta är satsningar som ger jobb; vi arbetar oss ur krisen samtidigt som vi förbättrar välfärden.

Utvecklingen mot ökade klyftor i samhället ska brytas. Skatterna för pensionärer, sjuka och arbetslösa sänks. Stupstocken i sjukförsäkringen försvinner. Arbetslöshetsersättningen räknas upp kraftigt. Underhållsstödet för ensamstående föräldrar höjs. Taket i sjukförsäkringen höjs.

Ett så omfattande program är inte gratis. En del betalas genom omprioriteringar inom budgeten. I övrigt förstärks budgeten med ökad förmögenhetsskatt, avtrappat förvärvsavdrag för inkomster över 40.000 kronor, miljöskatter på energi och drivmedel och höjd punktskatt på alkohol och tobak.

Inkomstskatten för löntagare i normala inkomstlägen påverkas inte. En liten nedtrappning av jobbskatteavdraget kompenseras av att avgiften till a-kassan reducerass.

Förändringarna på skatteområdet har fått de borgerliga att tala om en skattechock. Det är inte trovärdigt. Värdet av det vi får för skatterna är för de allra flesta ofantligt mycket högre än en eventuell hundralapp mer i skatt.

Fredrik Reinfeldt talar arrogant om att de rödgröna vill ge bidrag åt folk som inte jobbar. Men han har svårt att förklara varför de som är sjuka, arbetslösa eller pensionärer ska betala högre skatt än andra på en inkomst som redan blivit sänkt.

Finansminister Anders Borg har i sin budget angett en budgeteringsmarginal om inte mindre än 50 miljarder kronor. Hans uttalade avsikt är att i valrörelsens upptakt portionera ut valfläsk till nyckelgrupper som de borgerliga vill vinna över på sin sida.

Det säger en hel del om moralupplösningen på den borgerliga sidan. Vi har en regering som är så oföretagsam att den inte i dag klarar av att redovisa en egen politik utan hoppas kunna köpa sig väljare genom populistiska utspel någon månad före valet.

Redan detta är i sig ett gott skäl till varför vi måste byta regering. En regering som är till så den grad hållningslös är inte värd att styra landet.