12.500 arbetare i privata, kommunala och kooperativa fastighetsföretag får 850 kronor mer på två år. Lägstalönerna höjs med samma belopp. Alla är garanterade lönelyft på minst 300 kronor. Lönehöjningen motsvarar 3,78 procent på två år.

Fastighets har skrivit på sitt första avtal för i år med arbetsgivarna i Fastigo.

– För våra medlemmar är det mycket värt att få ett avtal som ligger högre än normen inom industrin, säger Fastighets ordförande Hans Öhlund.

Lönerna höjs med 350 kronor retroaktivt från och med den 1 maj och med 500 kronor från och med den 1 april nästa år.

Lägre garanti
I gengäld har facket gått med på en lägre individgaranti än tidigare. I tidigare avtal var alla garanterade minst hälften av löneökningen för samtliga.

– Vi har fått bättre skrivningar om förhandlingsordningen i avtalet. Det gör att vi känner oss säkra på att få en bra fördelning lokalt, berättar Hans Öhlund.

Lönerna för nyanställda ska sättas utifrån löneläget på arbetsplatsen. Det ska göra att färre börjar på avtalets lägsta lön.

Heltid först
I avtalet har Fastighets fått igenom att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda deltidsanställda heltid. Om det finns behov av mer arbetskraft ska arbetsgivaren först fråga dem som arbetar deltid om de vill gå upp till heltid.

Avtalet innebär ett genombrott för att höja fastighetsskötaryrkets status. I höst startar treåriga gymnasieutbildningar för fastighetsskötare. 0,05 procent av lönesumman sätts av till Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

– Jag har förhandlat om riksavtal i 25 år. Frågan har varit uppe varje gång. Nu har vi nått fram, säger Hans Öhlund.

Femtilapp mer
Frågan om bemanningsföretag har reglerats på ett sätt som påminner om reglerna i Handels avtal. Föräldralönen förlängs från tre till sex månader. Avtalet innehåller skrivningar som innebär att arbetsgivaren tar på sig ett större för arbetsmiljö, kompetensutveckling och lika behandling.

– Avtalet ger cirka 50 kronor mer i månaden under hela avtalsperioden i förhållande till uppgörelsen inom industrin, men ger en större individuell fördelning av lönepotten. Vi fortsätter därmed på den inslagna vägen där vi ökar det lokala inflytandet över lönebildningen för våra medlemsföretag, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Normen satt
Fastighets har varslat om strejk från och med den 17 maj i förhandlingarna med Almega Fastighetsarbetsgivarna om ett nytt avtal för drygt 2.000 fastighetsskötare. Nu har normen satts i och med avtalet med Fastigo.

– Det är bra att vi har fått ett avtal på plats. Nu har vi fått ett riktmärke. Vi kan inte göra upp på andra nivåer i samma bransch, konstaterar Hans Öhlund.