Lågkonjunkturen har slagit hårt mot restauranger och hotell.
– Många företag får det inte att gå runt. De klarar inte att betala de löner facket kräver, säger Elisabeth Haglund, vice ordförande för Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR).

– Det talas om att konjunkturen vänder uppåt, men det ser inte våra medlemsföretag. Vi ligger sist i den utvecklingen, säger hon.

– Vi har en svår situation och behöver Medlingsinstitutets hjälp.

Erbjuder hälften
På frågan om hur stora löneökningar SHR har erbjudit svarar Elisabeth Haglund:

– Det beror på hur man räknar. Industrins avtal har legat kring 3,2 procent på två år, och vårt bud är i det häradet.

Räknat på en snittlön i branschen på 19.581 kronor skulle 3,2 procent betyda att lönenivån har höjts med 627 kronor när tvåårsperioden är slut. Hotell- och restaurangfacket har krävt 1 028 kronor.

Vuxna restauranganställda kan tjäna 17.481 kronor i månaden på heltid, och facket talar om hotell- och restaurangnäringen som en extrem låglönebransch. Är ni det?

– Ja, det är vi. Vi är en låglönebransch. Det är korrekt.

Är det inte rimligt att också ett restaurangbiträde ska kunna försörja sig på en heltidstjänst?

– Vi är en låglönebransch, men också den bransch som har de högsta lönekostnaderna, svarar Elisabeth Haglund, som hänvisar till hög personaltäthet. Många företag har svårt att få det att gå ihop.

Varför måste problemet med låg lönsamhet lösas just genom att hålla igen lönerna?

– Företagen försöker lösa det på alla möjliga sätt: förhandla om hyror, sluta bra avtal om inköp, höja priserna. Men väldigt många i vår bransch har det väldigt besvärligt.

Facket hävdar att den särskilda formen av visstidsanställning i avtalet, ”extra anställning”, missbrukas. Elisabeth Haglund medger att det nog kan förekomma, men det är inte det typiska för branschen:

– De flesta vill ha så många fast anställda som det finns underlag för. Fast anställda höjer kvaliteten och minskar kostnaden för att lära upp ny personal. Vi önskar att alla hade jämn beläggning, men sådan är inte verkligheten.

Vid sidan av lågkonjunktur pressas restaurangnäringen av oförmånliga skatteregler, anser SHR.

– Köper du färdig mat på Ica betalar du tolv procents moms. Samma rätt på en restaurang beläggs med 25 procents moms. Det är sned konkurrens, säger Elisabeth Haglund.

FOTNOT: Medlingsinstitutet utsåg sent på eftermiddagen i dag tre medlare i konflikten mellan SHR och Hotell- och restaurangfacket: Gunilla Runnquist, Gösta Larsson och Hans Karlsson.