Fastighets varslar om strejk från och med den 17 maj. Ungefär 85 fastighetsskötare i Göteborg, Norrköping, Västerås och Gävle tas ut i strejk.

Strejken får störst konsekvenser i Västsverige. 50 fastighetsskötare vid Primär Fastighetsförvaltning AB, som sköter fastigheter åt olika värdar bland annat i Göteborg, Trollhättan och Uddevalla, tas ut i strejk.

Det kärvar i förhandlingarna med Almega Fastighetsservice om ett nytt avtal för drygt 2.000 fastighetsskötare. Parterna är inte överens om löner och allmänna anställningsvillkor.

– Motparten vill inte förhandla. Det är som om någon annan styr i bakgrunden, säger Fastighets ordförande Hans Öhlund, som inte vill precisera vem som styr.

Fyra företag

Strejkvarslet riktar sig mot fyra företag. Utöver Primär Fastighetsförvaltning är det Fastighets AB L E Lundberg i Norrköping, EFM Sverige AB i Västerås och Fastighetssnabben AB i Gävle.

Det här är Fastighets andra varsel mot Almega Fastighetsägarna. Sedan den 1 maj råder övertids-, mertids och nyanställningsblockad samt blockad mot inhyrning inom hela avtalsområdet.

Men förhandlingarna fortsätter. Parterna träffas på nytt på måndag, den 10 maj.

– Varslet är förvånande, dels för att förhandlingar pågår och dels för att nivån ligger i paritet med övriga träffade avtal på arbetsmarknaden, säger Claes Hedlund, avtalsansvarig hos Almega Fastighetsarbetsgivarna, i ett pressmeddelande.

17 motparter

Fastighets ska förhandla fram avtal med 17 olika motparter. Hittills har förhandlingarna med nio olika motparter inletts, men ännu har inget avtal träffats.

Hans Öhlund bedömer att Fastighets har kommit längst i förhandlingarna med Fastigo om ett nytt avtal för drygt 4.000 fastighetsskötare inom allmännyttiga bostadsföretag, HSB och Riksbyggen samt entreprenadföretag som utgör fastighetsskötsel.

Förhandlingarna med Fastigo återupptas på kvällen i dag, tisdag.