Avtal för kommunala tjänstemän, läkare och ledare är klara. Liksom flera andra förbund landade avtalen på 3,5 procent under två års tid. Men det ger mer i redan år än många andra avtal.

Det var i fredags som Sveriges kommuner och landsting (SKL) slöt avtal med fackförbunden SKTF, SSR, Läkarförbundet, Ledarna och Teaterförbundet. Därmed är årets första kommunala avtal klara.

Totalt handlar det om två avtal eftersom SKTF, SSR, Ledarna och Teaterförbundet förhandlar tillsammans. Det avtalet omfattar 127.000 anställda i kommuner, landsting och regioner.

Det andra avtalet gäller alltså läkarna, och rör 25.000 anställda.

Båda avtalen landade på 3,5 procent under två år – 2 procent redan i år och 1,5 procent nästa år. Avtalsperioden sträcker sig från den första april i år till och med den sista mars 2012. Lägsta lön för AT-läkare och vikarier utan läkarlegitimation höjs från 23.500 kronor till 25.000 kronor från den första april i år. I april nästa år tas lägsta lön bort för AT-läkare.

För de kommunala tjänstemännen och cheferna gäller individuell lönesättning, och avtalet innehåller inga individuell garantier. Den som får en svagare löneutveckling ska få en handlingsplan för att kunna förbättra sin egen utveckling.

I båda avtalen förlängs föräldrapenningstillägget. För läkare med ytterligare 60 dagar – till 150 dagar totalt. Och för tjänstemän och ledare blir det två månader längre – från tre till fem månader.

FAKTA / Några avtal som återstår

  • Elektriker och EIO på installationsområdet
  • SKL och Kommunal
  • Fastighets och Almega, Fastigo
  • Hotell- och restaurang och SHR
  • SKL och de båda lärarfacken