Finanskris, pensioner och oro över jobb präglade årets första majfirande på många platser runt om i världen.

I Turkiet gick årets första majfirande i historiens tecken. I Istanbul demonstrerade 140.000 människor på Taksimtorget.

Det var första gången sedan 1977 som ett sådant stort firande kunde hållas, skriver nyhetsbyrån AP. Taksimtorget är platsen där ett 40-tal personer sköts eller trampades ihjäl för drygt tre decennier sedan – när turkiska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot en halv miljon demonstranter.

Att årets demonstration kunde hållas på samma plats återspeglar dock på intet sätt läget för det turkiska facket som pressas hårt av myndigheterna. Flera rapporter om brott mot de fackliga rättigheterna har kommit den senaste tiden.

Asien
Från Asien kommer rapporter om att den kinesiska polisen i Macau använt vattenkanoner mot demonstranter och i Hong Kong rapporterar AP att minst åtta personer skadats i sammandrabbningar under firandet.

I Sydkorea demonstrerade facket mot en allt för lång arbetstid samt de många olyckorna som skett på landets arbetsplatser.

Grekland
I Grekland urartade situation då demonstranter kastade molotovcocktails och stenar mot polisen. Många protesterade mot de tuffa besparingsprogram som regeringen är på väg att införa för att få landet ur sitt besvärliga ekonomiska läge.

Grekland var långt ifrån de enda landet i Europa där demonstranter uttryckte en ilska över bonussystem och hur finansiella spekulationer drabbat löntagarna. Oron för jobben var påtaglig.

Tyskland
– Huvudfrågan var hur vi ska hantera den finansiella krisen, säger Frank Zach på tyska facket DGB till LO-Tidningen.

I Tyskland demonstrerade drygt 460.000 personer på 440 olika platser i landet.

Det tyska facket gjorde ett försök att desarmera mediebilden av att det är det tyska folket som ska betala det grekiska folkets skulder. De tyska bankerna äger grekiska värdepapper som riskerar att sjunka kraftigt.

– Det grekiska folket är inte ansvarigt för denna ekonomiska katastrof. Vi har ett globalt finansiellt system som inte fungerar och det är det som behöver förändras, säger Frank Zach.

Det tyska facket ställer sig också bakom de krav på regleringar av finansmarknaden som Europafacket vill införa.

I Berlin och ytterligare några städer demonstrerade nynazister, vilket ledde till smärre upplopp.

Frankrike
I den franska huvudstaden Paris blev demonstrationerna till en protest mot Nicolas Sarkozys planer att förändra pensionssystemet, vilket skulle innebära en höjning av pensionsåldern.

Norge
I Oslo var arbetslösheten ett huvudtema. Den norska LO-ordföranden Roar Flåthen varnade i sitt första majtal för hur ungdomsarbetslösheten allt mer breder ut sig över Europa.

Danmark
Även danska LO tog upp finanskrisen.

– Mitt viktigaste budskap i dag är att vi ska arbeta och investera oss ur krisen, inte spara, sa den danska LO-ordföranden Harald Børsting i sitt tal.