Strejkerna och blockaderna på kraftverksområdet är över. Elektrikerförbundet och EFA tecknade i dag ett nytt avtal som ger högre löneökningar än industrinormen, men inte tillräckligt mycket, enligt facket.

– Löneökningarna är fortfarande alldeles för låga men vi gjorde bedömningen att vi inte kunde komma längre, säger Ronny Wenngren, Elektrikernas avtalssekreterare.

Det nya kraftverksavtalet är tvåårigt och löneökningarna blir sammanlagt 3,64 procent. Lönerna höjs med 1,1 procent 1 maj i år och 2,54 procent 1 april nästa år. Löneökningarna ska fördelas i lokala förhandlingar, men alla garanteras minst 140 kronor i år och 326 kronor nästa år.

Trots att nivån ligger något högre än i industrins avtal är Ronny Wenngren långt ifrån nöjd.

– Direktörerna på kraftverksområdet badar i pengar, men de vill inte ge arbetstagarna något alls. Det är väldigt tydligt vem som får nöja sig med smulorna, och vem som äter feta skinkmackor, säger han.

Resten av avtalet är enligt Ronny Wenngren betydligt bättre. Facket har fått igenom en förhandlingsordning som ska reglera bemanningsfrågan. Lösningen påminner om GS lösning med förstärkt förhandlingsrätt, men skiljer sig på några punkter.

Om arbetsgivaren vill hyra in personal i mer än åtta veckor ska förhandlingar ske enligt en särskild process. Ärendena kan slutligen avgöras i en nämnd som ska ha en opartisk ordförande tillsatt av Medlingsinstitutet och det är arbetsgivaren som ska ta hela kostnaden för skiljenämnden.

– Det är den bästa bemanningslösningen hittills. Det kommer att bli dyrt för våra arbetsgivare att försöka hyra in mot fackets vilja, säger Ronny Wenngren.

En annan viktig fråga för facket har varit att begränsa arbetsgivares rätt att beordra anställda till jobb utanför hemorten. Ingen ska riskera att bli av med jobbet för att de måste hämta barn på dagis, har varit facket linje.

– Vi har fått till regler som tvingar arbetsgivare att fråga andra anställda om någon inte kan ta jobb på annan ort av familjeskäl. Det är vi jättenöjda med, säger Ronny Wenngren.

Facket har också fått igenom flera krav som gällt personlig integritet. Regler om hur arbetsgivare får drogtesta anställda har införts i avtalet liksom och ett förbund mot hemlig elektronisk övervakning av personal.

– Vi är mycket nöjda med de här delarna avtalet där vi i stort sett fått som vi ville. Och vi ser också fram emot ytterligare fyra timmars arbetstidsförkortning. Det här är ett skitbra avtal, säger Ronny Wenngren.

Även arbetsgivarna är nöjda med att avtalet är undertecknat. I första hand för att det innebär att konflikterna nu är över utan att löneökningarna blivit allt för höga.

– Det har varit svåra förhandlingar, men det viktiga är att vi nu fått ett avtal som trots allt ligger inom industrins norm, säger Ulrika Egerlid Schotte, vd för EFA, i ett pressmeddelande.

Även om kraftverkskonflikten nu är över, betyder det inte att det är slutstrejkat för elektrikerna. Förbundet har lagt ett omfattande strejkvarsel på installationsavtalets område, vars första steg träder i kraft den 10 maj. Facket och motparten EIO, ska träffa medlarna på måndag.