Teknikföretagen säger upp industriavtalet. Det var LO:s satsning på jämställdhetspott i avtalsrörelsen som till slut fällde avgörande.

– I allt mindre utsträckning har lönebildningen skett utifrån industrins intresse. Inhemsk skyddad verksamhet har fått allt större betydelse. Det är ett grundskott mot Industriavtalet, säger Anders Narvinger, vd för Teknikföretagen.

För arbetsgivarna i Teknikföretagen är problemet LO-samordningen som gör att lönebildningen inom industrin påverkas av andra sektorer och att en lönenorm enligt LO ska få godkännande av andra än industrisektorer för att få acceptans. Resultatet av detta blir en slags centralisering av avtalsrörelsen, där alla möjliga intressen vägs in i industriförhandlingarna, eftersom industrins förhandlingsresultat kommer vara normerande för alla andra branscher och sektorer.

– Vi vill inte sluta teckna riksavtal, säger Anders Weihe, förhandlingschef hos Teknikföretagen.

Och inte grundar sig avtalsuppsägningen på resultatet i årets avtalsrörelse. Inom Teknikföretagen har diskussionen pågått sedan avtalsrörelsen 2004 och det är en växande kritik som lett fram till uppsägningen. Teknikföretagen bestämde sig för detta i samband med att avtalen med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer undertecknades tidigare i vår. Organisationen väntade med att offentliggöra sitt beslut tills alla avtalen inom industrin var undertecknade.

Tanken bakom Teknikföretagens uppsägning av industriavtalet är att få till stånd en ordentlig diskussion om lönebildningen. Verkstadsarbetsgivarnas mål är att industrin ska sluta avtal helt utifrån industrins förutsättning och så borde det enligt arbetsgivarna vara i andra branscher också – att avtal och lön bestäms utifrån förutsättningar i branschen.

– Teknikföretagen bjuder nu in IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer till diskussioner om förhandlingsordning och lönebildning.

När Teknikföretagen nu säger upp Industriavtalet betyder det att arbetsgivarorganisationen lämnar samarbetet 31 oktober. Än så länge är det bara Teknikföretagen som övergivit samarbetet för parterna inom industrin.