Om de rödgröna vinner valet höjs den högsta dagpenningen i a-kassan från 680 kronor till 930 kronor redan år 2011. Året därpå höjs den till 950 kronor.

En högsta dagpenning på 950 kronor betyder att man kan tjäna upp till 27.000 kronor i månaden och fortfarande behålla 80 procent av sin inkomst om man blir arbetslös. I dag är den högsta fullt försäkrade inkomsten 18.700 kronor i månaden.

Höjningen av taket i a-kassan finns med i den budgetmotion som de tre rödgröna partierna lämnar i riksdagen den 3 maj. Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, vill inte kommentera uppgifterna i förväg, men de bekräftas för LO-Tidningen av säkra källor.

Riksdagens utredningstjänst har beräknat kostnaden för det första steget (930 kronor i högsta dagpenning) till 3,2 miljarder kronor, medan det andra steget kostar 4,3 miljarder. Hur stor kostnaden är varierar givetvis med hur hög arbetslösheten blir.

Billigare
Samtidigt vill Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet göra det billigare att vara med i a-kassan. Det ska ske genom ett skatteavdrag varje månad, som innebär att den verkliga kostnaden för den enskilde stannar vid 80 kronor i månaden.

Det innebär en dramatisk besparing för en hotellstäderska, som i dag får betala 430 kronor i månaden i a-kasseavgift, medan en akademiker som nu betalar 90 kronor i månaden får en blygsam sänkning.

– Tekniken för avdraget är inte färdig i sina detaljer, men Skatteverket har bekräftat att den fungerar, säger en källa till LO-Tidningen. Det är viktigt att den enskilde får tillgodoräkna sig avdraget månad för månad, och inte behöver ligga ute med pengarna.

Akuta åtgärder
Höjt tak, sänkt avgift och lika avgifter oavsett risken för arbetslöshet ska ses som en akut reform. En eventuell rödgrön regering kommer därtill att tillsätta en utredning för att se över hela arbetslöshetsförsäkringen, exempelvis villkoren för deltidsarbetslösa, studerande och föräldralediga.

Alla tre partierna har i sina motioner till riksdagen föreslagit solidariska och sänkta avgifter för att vara med i a-kassan. Däremot har Miljöpartiet inte velat höja taket med mer än en hundralapp i månaden, och det först år 2012. Den reform som de rödgröna nu presenterar ligger i stället i linje med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.

Enligt motionen är det långsiktiga målet att 80 procent av de anställda ska få ut 80 procent av sin tidigare inkomst om de blir arbetslösa, också det hämtat från Socialdemokraternas och Vänsterpartiets motioner.